Finhalter, lodämnen, fyllning och ytmaterial

Finhalter och lodämnen

Finhalten av ädelmetallprodukter avser mängden av ädelmetall som ska stämplas i produkten, till exempel guldhalten i ett guldsmycke. Ädelmetaller legeras ofta med andra metaller. Ädelmetallprodukter ska dock uppfylla minimikraven på finhalter:

 • guld 375
 • silver 800
 • platina 850 och
 • palladium 500 tusendelar av ädelmetallen i fråga.
   
  Tillåtna finhalter och lod i ädelmetallegeringar
  ÄDELMETALL KEMISKT TECKEN FINHALT* LODETS LÄGSTA TILLÅTNA FINHALT*
  Guld Au 999 750
  Guld Au 916 750
  Guld Au 750 750
  Guld Au 585 585
  Guld Au 375 375
  Silver Ag 999 550
  Silver Ag 925 550
  Silver Ag 830 550
  Silver Ag 800 550
  Platina Pt 999

  Lodets finhalt av ädelmetall 800 

  Platina Pt 950
  Platina Pt  900
  Platina Pt  850
  Palladium Pd 999

  Lodets finhalt av ädelmetall 700 

  Palladium Pd 950
  Palladium Pd 850
  Palladium  Pd  500
  *Finhalten i en ädelmetallprodukt anges i tusendelar av massan. 

Om du säljer ädelmetallprodukter i Finland ska produkterna vara försedda med en godkänd finhaltstämpel. Andra finhaltstämplar får inte användas. Produkten ska ha minst den finhalt som meddelas på stämpeln. Det är inte tillåtet att underskrida denna finhalt.

Även loden i produkten ska ha samma finhalt som den övriga produkten. Av tekniska skäl är det tillåtet att använda lod med lägre finhalt än själva produkten, men endast i en sådan mängd som är nödvändig för lödning. För lödning av platina och palladium är det möjligt att använda vilken ädelmetall som helst (guld, silver, platina, palladium). För att löda en produkt av guld får endast guldlod användas och för lödning av en produkt av silver endast silverlod.

Observera att kadmiumhalten i lod är begränsad och den får utgöra högst 0,01 procent av lodets vikt.

Användningen av massa

Det är också möjligt att använda andra fästmaterial i ädelmetallprodukter, till exempel lim och massor. Det är tillåtet att använda dem i en sådan mängd som är nödvändigt för infästningen. Du kan använda massa i ädelmetallprodukter för att fästa stenar om både massans mängd och ädelmetallandelen är klart synliga.

Du får inte

 • fylla en ädelmetallprodukt med massa
 • använda massa för att förstärka ett smycke eller öka dess vikt
 • tillverka ett smycke där en stor del av vikten består av massa

Ett undantag till reglerna är matbestick, ljusstakar och motsvarande produkter. Om dessa produkter ska du ge en varudeklaration till kunden.

Fyllning

Det är inte tillåtet att använda ädelmetall, metall, annat material eller lod som underskrider ädelmetallproduktens finhalt för att förstärka eller fylla ädelmetallprodukten eller för att öka dess vikt.

Matbestick, ljusstakar och motsvarande produkter får fyllas under vissa förutsättningar. Läs mer om när en varudeklaration ska lämnas för en produkt.

Ytmaterial

Du kan använda ytmaterial, dvs. pläteringar, på ädelmetallprodukter. Kom ihåg att den pläterade produktens finhaltstämpel anger finhalten av den ädelmetall som är pläterad. Pläteringens material får alltså inte läggas i stämpelserien Om det är fråga om t.ex. en förgylld silverprodukt, stämplas den som silver. En försilvrad guldprodukt stämplas i sin tur som guld.

För konsumenterna är ytmaterialen ibland problematiska. Ytmaterialen slits och produktens färg kan förändras med tiden. När du säljer produkter som pläterats till exempel med rodium till konsumenter, lönar det sig att redan i försäljningsskedet berätta om hur produkterna ska underhållas. Det är bra för konsumenten att redan i köpsituationen veta att produkten borde rodineras på nytt med några års mellanrum beroende på användning, så att produktens utseende bibehålls. I vissa produkter har man använt också mellanplätering t.ex. av koppar. Då börjar produkten få en rödaktig färg på de ställen där den slits på grund av användning       

Lagstiftning