Tekniska krav på lager

De tekniska kraven är desamma för permanenta och tillfälliga lager.

Som en lagerbyggnad används ofta en isolerad container för sjötransporter. Isoleringen ska finnas i containerns dörrar och väggar. Lagret ska isoleras så att det håller för minst 120 minuter av yttre brand. Mer detaljerade krav på lagrets struktur finns i standarden SFS 4397.

Lagret ska inhägnas och inbrottssäkras. Som inbrottsskydd räcker dubbla hänglås. Hänglåset och dess fästen ska vara minst av klass 3 enligt Finans Finlands klassificering.

Lagret ska förses med ett ständigt fungerande inbrottslarmssystem. Larmet ska överföras på ett tillförlitligt sätt till en person som befinner sig tillräckligt nära eller till en larmjour. Systemet kan ha ett rörelseaktiverat kamerasystem som drivs av ett batteri eller en ackumulator.