El- och elektronikavfall – SER, WEEE

Elektriska och elektroniska produkter måste märkas med symbolen för separat insamling och produkterna faller in under producentansvaret. Syftet med bestämmelserna för el- och elektronikavfall är att minska uppkomsten av el- och elektronikavfall och att främja återanvändning, återvinning och utnyttjande av produktavfall.

Märkningar

Elektriska och elektroniska produkter måste ha

  • en symbol för separat insamling
  • en märkning där det framgår att produkten har kommit ut på marknaden efter den 13.5.2005.

Det svarta strecket under symbolen för separat insamling är en märkning som följer standarden EN 50419 och som uppfyller de ovanstående kraven på märkning.  Märkningarna kan fästas på förpackningen, bruksanvisningen eller garantisedeln om produkten är liten eller om man av funktionella skäl inte kan fästa den på själva produkten.

Producentansvar

Elektriska produkter faller in under skyldigheterna för producentansvar. Ett företag som tillverkar eller importerar en elektrisk produkt till Finland är skyldig att ta ansvar för de kostnader som avfallshanteringen för produkten innebär när produkten slutar användas. Ärenden som gäller producentansvar har i Finland koncentrerats till Birklalands NTM-central.