Anmälan om en farlig/bristfällig produkt eller tjänst

Anmäl med e-tjänsten (på finska och svenska).