Anmälan om en farlig/bristfällig produkt

Med denna blankett kan du göra en anmälan till Tukes om en produkt som är farlig, har säkerhetsbrister eller är misstänkt i fråga om ädelmetallhalten samt om eventuella farliga situationer eller olyckstillbud som produkten orsakat. Vi behöver så detaljerad information som möjligt om produkten och den farliga situation den orsakat. Den tilläggsinformation som efterfrågas nedan kan du försöka hitta på elapparatens märkplåt. Märkplåten sitter oftast på apparatens undersida eller baksida. Vissa apparater, t.ex. kylskåp och frysar, kan ha märkplåten på insidan.

Det här fältet är obligatoriskt. Vilken produkt rör det sig om? (t.ex. trätåg, strykjärn, fyrverkeripjäs)
Det här fältet är obligatoriskt. Beskrivning av bristen i produkten eller den eventuella farliga situation som produkten orsakat