Så här avslutar du registreringen av en namnstämpel eller ändrar ditt företags kontaktuppgifter

Du kan avsluta en registrering av namnstämpel för ädelmetallprodukter eller ändra ditt företags kontaktuppgifter. Om ditt företags FO-nummer ändras och du ändå vill hålla din namnstämpel aktiv i registret, ska du överföra namnstämpeln i e-tjänsten i Överföring av namnstämpel från ett företag till ett annat och ansöka om namnstämpel på nytt för användning med det nya FO-numret.

Gör så här:

1. Gå till e-tjänsten, välj Tukes-tjänster på listan och sedan Namnstämpelärenden. Logga in i e-tjänsten med bankkoder eller ett mobilcertifikat och välj Avslutning av registrering av namnstämpel eller Ändring av kontaktuppgifter för namnstämpel.

2. Fyll noggrant i uppgifterna som begärs på den elektroniska ansökningsblanketten och klicka på Skicka.

Avslutning av namnstämpel

Tukes handlägger ärendet och fattar beslutet, som skickas till ditt företag per e-post. Ett beslut om avslutning av namnstämpel är avgiftsfritt. En registrering av namnstämpel gäller alltid i tre år. Om du avslutar registreringen under treårsperioden, återbetalas inga kostnader i anslutning till registreringen. 

Namnstämpelns historiska uppgifter blir kvar i det offentliga namnstämpelregistret. I namnstämpeluppgifterna visas företagets namn, ort, registreringsår samt vilket år registreringen löper ut, t.ex. 2001–2019. Om du vill att ditt företags namn och ort inte visas, kan du ändra detta i e-tjänsten med samma blankett som du använder för att avsluta en namnstämpel. Stämpelverktyg behöver inte returneras till Tukes men se till att förstöra eller förvara dem ändamålsenligt, så att de inte hamnar i fel händer.

En namnstämpel är i karens i 10 år från avslutningsdagen. Det innebär att inget annat företag än det som haft den i sin ägo kan ansöka om att använda den aktuella namnstämpeln under en period på 10 år. Om du vill ta en namnstämpel i bruk på nytt, måste du lämna in en ny namnstämpelansökan till Tukes. Man kan inte ansöka om att på nytt ta i bruk en mönstrad namnstämpel som har avslutats. Även stämplar med exempelvis små bokstäver, punkter eller andra tecken räknas som mönstrade namnstämplar.

Ändring av kontaktuppgifter för namnstämpel

Du kan själv ändra kontaktuppgifterna för en namnstämpel i e-tjänsten. Om ändringen i kontaktuppgifter beror på att det sker ett byte av kontaktperson eller på att företagets kontaktuppgifter ändras, är ändringen avgiftsfri. Om företagets FO-nummer ändras, är ändringen avgiftsbelagd. Då avslutas registreringen av namnstämpeln med det gamla FO-numret och företaget ansöker om användning av namnstämpel med det nya FO-numret. Tukes handlägger ärendet som en ny ansökan om namnstämpel. Se priserna i Tukes prislista.

 

Mer information:

e-post: [email protected]