Allvarliga olyckor

Ifall det är fråga om en allvarlig anläggnings- elle gruvolycka, meddela Tukes omedelbart per telefon om olyckan

  • Kirsi Levä, direktör, Industriavdelninen, kirsi.leva (at) tukes.fi, tel. +358 (0) 29 5052 162
  • Kati Hietamäki, sektionchef, Sektionen för industriella processer, kati.hietamaki (at) tukes.fi, tel. +358 (0) 29 5052 011
     

Olycksanmälningar

Elolyckor och hissolyckor 

Anmäl en elolycka eller en hissolycka (på finska, svenska och engelska)

TFÄ-olyckor (transport av farliga ämnen) 

Använd formuläret (på finska) eller rapportera i fritt format till adressen vak (at) tukes.fi

Anläggnings- och gruvolyckor

Använd formuläret (på finska) eller rapportera i fritt format till adressen kirjaamo (at ) tukes.fi  

Farliga eller bristfälliga produkter och farliga konsumenttjänster

Anmäl med e-tjänsten (på finska och svenska).  

Andra verksamheter

Rapportera alla andra olyckor med rapport i fritt format till adressen kirjaamo (at) tukes.fi