När ska en ädelmetallprodukt ha en varudeklaration?

För att fästa eller fylla skaftet till ett matbestick eller motsvarande arbete som har tillverkats av skivformad ädelmetall kan man av välgrundade skäl använda ädelmetall, metall eller annat material som underskrider den finhalt som ska stämplas. Tillverkaren ska dock skriftligen presentera grunderna för detta samt beskriva arbetets struktur och material.

Du kan behöva en varudeklaration för försäljningen av följande produktgrupper:

 • matbestick
 • ljusstakar
 • vaser
 • andra skivformade produkter.

En varudeklaration är obligatorisk endast för de matbestick, ljusstakar och motsvarande ädelmetallprodukter som nämns i förordningen. Du kan också använda varudeklarationer för andra produkter, men du får inte öka vikten av andra ädelmetallprodukter eller förstärka eller fylla produkterna med någon annan ädelmetallblandning är med den blandning som finhaltstämpeln anger.

Du ska lämna en varudeklaration om en ädelmetallprodukt om

 • du fäst delar av produkten vid varandra med material som underskrider det värde som produktens finhaltstämpel anger.
 • du försett ädelmetallprodukten med fyllning av en massa som underskrider det värde som finhaltstämpeln anger.

Användningen av material som underskrider finhaltstämpelns värde ska vara välgrundade. En bra motivering är att det behövs för att fästa handtaget eller en fotdel i ett matbestick eller fylla en ljusstake för att göra den stabilare.

Varudeklarationen ska innehålla följande information:

 • produktens handelsnamn, produktbeteckning eller annan identifiering
 • tillverkaren eller importören och dennes kontaktinformation
 • en beskrivning av produktens struktur i ord eller en tvärsnittsritning med förklaringar
 • tillverkningsmaterial, till exempel handtagets eller fotdelens fäst- och fyllnadsmaterial samt lodämnen
 • motivering till varför ädelmetall, metall eller annat material med längre finhalt än vad som finhaltstämpeln anger används
 • datum för utarbetandet av varudeklarationen

Varudeklarationens väg från tillverkaren till kunden

Den finländska tillverkaren eller importören utarbetar en varudeklaration på finska eller svenska

Varudeklarationen lämnas till butiken tillsammans med produkten

Varudeklarationen kan vara tryckt på ett separat papper eller på försäljningsförpackningen

I en webbutik finns varudeklarationen dessutom med i den elektroniska beskrivningen av produkten

Kunden får varudeklarationen med den produkt som han eller hon köper