Säker och hållbar användning av biocidprodukter

På denna sida har det samlats förteckningar och tidtabeller i anslutning till biocider. Länkarna nedan ger information bland annat om tillåtna och förbjudna verksamma ämnen i biocider samt om produktgodkännanden som beviljats i Finland.

Verksamma ämnen i biocider

Biocidprodukter

Biocidprodukter som godkänts i Finland (register):