Biocider

Dessa ansökningsblanketter för godkännande av biocidprodukter enligt kemikalielagen är tillämpliga på godkännanden under övergångsperioden för biocidförordningen. Den faktiska ansökan om godkännande enligt biocidförordningen, inklusive material, lämnas in genom R4BP 3-ansökan.

Sekretessbelagda handlingar och andra känsliga handlingar ska skickas till Tukes via tjänsten för säker e-post (Turvaviesti).

Biocida bekämpningsmedel, ansökningsblankett på engelska  

Med blanketten ansöks om tillstånd för biocida bekämpningsmedel

Biocida bekämpningsmedel, ansökningsblankett på engelska (doc, 134 kb)

Annex 1 Data requirements, på engelska (pdf, 374 kb)

Annex 2 Classification information sheet, på engelska (doc, 134 kb)

Annex 3 Summary on active subtances, på engelska (doc, 163 kb)

Antifoulingprodukter, ansökningsblankett på engelska 

Med blanketten ansöks om tillstånd för antifouling-produkter

Antifoulingprodukter, ansökningsblankett på engelska (doc, 300 kb)

Ansökningsguide på engelska (pdf, 464 kb)

Skyddskemikalier, ansökningsblankett på finska/engelska 

Med blanketten ansöks om tillstånd för skyddskemikalier

Skyddskemikalier, ansökningsblankett på finska (doc, 347 kb)

Skyddskemikalier, ansökningsblankett på engelska (doc, 345 kb)

Ansökningsguide på finska (pdf, 615 kb)

Ansökningsguide på engelska (pdf, 625 kb)

Användningsinstruktionsguide på finska (pdf, 35 kb)

Användningsinstruktionsguide på engelska (pdf, 33 kb)

Försök med biocida bekämpningsmedel, antifoulingprodukter eller skyddskemikalier. Ansökningsblankett på finska/engelska 

Med blanketten ansöks om tillstånd för prov som utförs med biocidpreparat.

Försök med biocida bekämpningsmedel, antifoulingprodukter eller skyddskemikalier, ansökningsblankett på finska (doc, 139 kb)

Försök med biocida bekämpningsmedel, antifoulingprodukter eller skyddskemikalier, ansökningsblankett på engelska (doc, 360 kb)

Examen för skadedjursbekämpare, ansökningsblankett 

Med blanketten ansöks om att bli genomförare av utbildning i skadedjursbekämpning och/eller mottagare av examen.

Examen för skadedjursbekämpare, ansökningsblankett (doc, 52 kb)