Biocider

Formulärens namn  Beskrivning Länk Anvisningarna

Biocida bekämpningsmedel, ansökningsblankett på engelska  

 

Med blanketten ansöks om tillstånd för biocida bekämpningsmedel

Biocida bekämpningsmedel, ansökningsblankett på engelska

Annex 1, Data requirements, på engelska 

Annex 2, Classification information sheet, på engelska 

Annex 3, Summary on active subtances, på engelska 

Antifoulingprodukter, ansökningsblankett på engelska 

Med blanketten ansöks om tillstånd för antifouling-preparat

Antifoulingprodukter, ansökningsblankett på engelska 

Ansökningsguide på engelska 

Skyddskemikalier, ansökningsblankett på finska/engelska 

Med blanketten ansöks om tillstånd för preparat med skyddskemikalier.

Skyddskemikalier, ansökningsblankett på finska

Skyddskemikalier, ansökningsblankett på engelska 

 

Ansökningsguide på finska 

Ansökningsguide på engelska 

Användningsinstruktionsguide på finska 

Användningsinstruktionsguide på engelska 

Försök med biocida bekämpningsmedel, antifoulingprodukter eller skyddskemikalier. Ansökningsblankett på finska/engelska 

Med blanketten ansöks om tillstånd för prov som utförs med biocidpreparat.

Försök med biocida bekämpningsmedel, antifoulingprodukter eller skyddskemikalier, ansökningsblankett på finska 

Försök med biocida bekämpningsmedel, antifoulingprodukter eller skyddskemikalier, ansökningsblankett på engelska 

 

Examen för skadedjursbekämpare, ansökningsblankett 

Med blanketten ansöks om att bli genomförare av utbildning i skadedjursbekämpning och/eller mottagare av examen.

Examen för skadedjursbekämpare, ansökningsblankett