Biocider

Under övergångsperioden för biocidförordningen kommer produkter vars aktiva ämne ännu inte har godkänts enligt biocidförordningen att godkännas enligt kemikalielagen 599/2013.

Ytterligare information om hur man ansöker och ansökningsblanketter kan begäras per e-post från biosinfo(@)tukes.fi.

Dessa ansökningsblanketter för godkännande av biocidprodukter enligt kemikalielagen är tillämpliga på godkännanden under övergångsperioden för biocidförordningen. Den faktiska ansökan om godkännande enligt biocidförordningen, inklusive material, lämnas in genom R4BP 3-ansökan.