Risker och ansvar vid näthandel

Myt 1: De produkter som säljs på nätet till finländare är säkra och kontrollerade.

Myt 2: Om något går fel får jag mina pengar tillbaka och en god ersättning för besväret.

Kasper hittade goda kosmetikaprodukter och myggmedel i en webbutik utanför EU. Han köpte dem först för eget bruk. Produkterna var så billiga att Kasper bestämde sig för att beställa mer av dem för att sälja produkterna också på diskussionsforum och nätloppmarknader. Kasper tog inte närmare reda på produkterna eller sina egna skyldigheter. Han litade på att om det hade varit något fel, skulle någon redan ha berättat det för honom.

Beställ inte olagliga kemikalier på nätet

  • Skaffa endast sådana biocidpreparat (till exempel myggmedel och råttgifter) och växtskyddsmedel som har godkänts i Finland. De godkända preparaten ska vara försedda med Tukes tillståndsnummer och märkningar på finska och svenska på förpackningen.
  • Om du vet att en beståndsdel är förbjuden i produkter som säljs i Finland, ska du inte beställa en sådan produkt ifrån någon utländsk försäljare. Hitta ett säkrare alternativ.
  • Om du vill sälja produkter du beställt exempelvis till vänner, tänk efter först och ta reda på dina skyldigheter noggrant – samma skyldigheter kan gälla dig som företaget. Kom ihåg att EU:s kemikalielagstiftning bara gäller i EU. På andra håll i världen finns det olika krav på produkternas säkerhet.
  • Tips för säker nätshopping på På eget ansvar-kampanjsidan.

Myndigheten kontrollerar inte i förväg säkerheten hos produkter som säljs på nätet

I Finland gäller EU:s gemensamma lagstiftning. Lagstiftningen gäller alla typer av produkter, till exempel kosmetika, tvätt- och rengöringsmedel, biocidprodukter, växtskyddsmedel, elektriska och elektroniska apparater, smycken och andra föremål samt deras förpackningar. Olika produktgrupper har egna krav på märkningar och begränsningar i användningen av vissa kemikalier. Vissa produktgrupper kräver ett obligatoriskt tillståndsförfarande.

I regel behövs inte något tillstånd för import och försäljning av produkter (utom växtskyddsmedel och biocidpreparat) och myndigheten förhandsgranskar inte produkterna. Varje aktör i distributionskedjan ansvarar för sin del att produkterna överensstämmer med kraven, dvs. att produkterna uppfyller kraven. Som tillsynsmyndighet övervakar Tukes genom stickprov att aktörerna följer lagstiftningen.

Som konsument bör du därför komma ihåg att ingen har kontrollerat alla produkter som säljs. Tillverkarna, importörerna och distributörerna (säljarna) ansvarar för produktens säkerhet.

Som konsument ansvarar du själv för en produkt som du beställer utanför EU

Biocider och växtskyddsmedel får inte köpas på nätet ens för eget bruk, om produkten inte är godkänd av Tukes. De olika kemikaliebegränsningarna i EU:s kemikalieförordning (REACH) gäller även konsumenter som importerar varor – Du får inte till exempel beställa ett föremål som innehåller asbest.

Om en produkt som köpts utanför EU orsakar hälso- eller miljöskador är du som beställaren ansvarig för konsekvenserna.

Mer information

På eget ansvar-kampanjen

Om importörens ansvar på Tukes webbplats

Information om skyldigheter som gäller kemikalier i olika produktgrupper

Information om kraven på elektriska produkter