Anmäl klassificeringen av ditt ämne till Europeiska kemikaliemyndigheten

Företag ska anmäla klassificerings- och märkningsuppgifter om ämnen som de importerar till EU-marknaden till Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA). Syftet är att harmonisera klassificering och märkningar av ämnen på EU-marknaden så att ett ämne skulle på EU-marknaden ha endast en klassificering och märkning.

ECHA inför uppgifterna i förteckningen över klassificeringar och märkningar. Offentliga uppgifter omfattar ämnenas namn, klassificering och märkningar.

Företag ska inom en månad efter det att ämnet släpps ut på EU-marknaden lämna en klassificeringsanmälan

  • om ämnen som enligt CLP-förordningen klassificeras som farliga och
  • ämnen som enligt REACH-förordningen ska registreras.

Du är anmälningsskyldig

  • om du tillverkar ett ämne som klassificerats som farligt eller som enligt REACH-förordningen ska registreras
  • om du importerar ett ämne, dvs. importerar ett ämne till EU och ämnet har klassificerats som farligt eller ska registreras enligt REACH-förordningen
  • om du importerar en blandning, dvs. importerar en blandning till EU och blandningen innehåller ett ämne som klassificeras som farligt och som gör att blandningen klassificeras som farlig eller det ämne som blandningen innehåller ska registreras enligt REACH-förordningen
  • om du importerar en vara, dvs. importerar varor till EU och det ämne som de innehåller ska registreras enligt REACH-förordningen.

En klassificeringsanmälan behöver inte lämnas om klassificerings- och märkningsuppgifterna redan har lämnats in som en del av registreringen enligt REACH-förordningen.

ECHA lägger till de inlämnade klassificerings- och märkningsuppgifterna till sitt klassificerings- och märkningsregister. Förteckningen innehåller klassificeringar som företagen har fastställt och EU:s harmoniserade klassificeringar.

Anmälare ska på alla sätt sträva efter att komma överens om klassificeringen av det ämne som ska läggas till på förteckningen, så att samma ämne inte har olika klassificeringar på förteckningen. Syftet är att harmonisera klassificeringarna av ämnen på EU-marknaden. Olika klassificeringar för samma ämne kan vara motiverade t.ex. då det är fråga om skillnader i ämnets konsistens eller fysikaliska tillstånd.

Anmälan ska hållas uppdaterad