Växtskyddsmedel 

Godkännande av preparat 

Med blanketten ansöks om godkännande av växtskyddsmedel. 

Blanketten till ansökan om godkännande av växtskyddsmedelspreparat (doc, 374 kb)

Anvisningarna:

Bilagan 1 Completeness check for the authorisation of a plant protection product, chemical preparation (på engelska, doc, 1263 kb)

Bilagan 2 Summary of good agricultural practice for pesticide uses in Finland (på engelska, doc, 492 kb)

Bilagan 3 Reference list of supplied studies (på engelska, doc, 426 kb)

Ändringar, avlägsnande och minor use-ansökan av godkända växtskyddsmedel

Med blanketten ansöks om ändringar av godkänt växtskyddsmedel eller borttagande ur registret.

Blanketten till ansökan om ändringar, avlägsnande och minor use-ansökan av godkända växtskyddsmedel (doc, 216 kb)

Parallel import

Med blanketten ansöks om godkännande av generiskt preparat.

Blanketten till ansökan om parallel import på engelska (doc, 168 kb)

Utbildnings- och examensanordnare

Ansöka om att bli växtskyddsutbildare eller ordnare av växtskyddsexamen.

E-tjänster

Ansökan om att bli spruttestare

E-tjänster