Växtskyddsmedel 

Formulärens namn  Beskrivning Länk Anvisningarna

Godkännande av preparat 

Med blanketten ansöks om godkännande av växtskyddsmedel. 

Blanketten till ansökan om godkännande av växtskyddsmedelspreparat 

Bilagan 1  Completeness check for the authorisation of a plant protection product, chemical preparation (på engelska) 

Bilagan 2 Summary of good agricultural practice for pesticide uses in Finland (på engelska)

Bilagan 3  Reference list of supplied studies (på engelska)

Ändringar, avlägsnande och minor use-ansökan av godkända växtskyddsmedel

Med blanketten ansöks om ändringar av godkänt växtskyddsmedel eller borttagande ur registret.

Blanketten till ansökan om ändringar, avlägsnande och minor use-ansökan av godkända växtskyddsmedel 

 

Parallel import

Med blanketten ansöks om godkännande av generiskt preparat.

Blanketten till ansökan om parallel import på engelska 

 

Utbildnings- och examensanordnare

Med blanketten ansöks om att bli växtskyddsutbildare eller ordnare av växtskyddsexamen.

Utbildnings- och examensanordnare