Marknadsföringspåståenden för kosmetik

Påståenden som används vid marknadsföring av kosmetik ska vara sanningsenliga. I marknadsföringspåståenden får inte sådana egenskaper eller effekter förenas med produkter som produkterna inte har på riktigt, och effekterna ska också kunna bevisas.

Informationen som ges om en produkt ska vara:

 • användbar
 • förståelig
 • tillförlitlig.

Konsumenter och yrkespersoner ska med hjälp av den givna informationen kunna göra välgrundade val när de överväger att skaffa produkten.

Syftet med den så kallade påståendeförordningen är att

 • garantera konsumenterna skydd mot vilseledande marknadsföringspåståenden som gäller kosmetika
 • förbättra konsumenternas skydd och en jämlik ställning för aktörerna
 • främja rättvis handel.

När marknadsföringspåståenden utarbetas bör det observeras att alla kriterier som anges i påståendeförordningen ska uppfyllas (Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 655/2013 om gemensamma kriterier för påståenden om kosmetiska produkter).
 
Utöver kriterierna i påståendeförordningen har även kommissionens tillämpningsriktlinjer utarbetats (Technical document on cosmetic claims), vilka kan användas som hjälpmedel när iakttagandet av kriterierna i påståendeförordningen bedöms.

Kriterier för marknadsföringspåståenden

Vid marknadsföring av kosmetika inom EU-/EES-området ska följande 6 kriterier som gäller påståenden iakttas:

 • lagenlighet
 • sanningsenlighet
 • bevisning
 • vederhäftighet
 • skälighet
 • välgrundade beslut.

Den ansvariga personen och distributören svarar för att marknadsföringspåståenden om produkten uppfyller kriterierna som gäller dem. 

Marknadsföringspåståenden är en oskiljaktig del av en kosmetisk produkt och de ska innehålla uppgifter utifrån vilka en genomsnittlig användare ska kunna göra ett välgrundat val. Marknadsföringspåståendena ska vara lättförståeliga i produkter avsedda för såväl konsumenter som yrkespersoner.

Lagenlighet

Påstående: Den kosmetiska hudkrämen X kan användas för att vårda psoriasis eller eksem.

En kosmetisk produkt är avsedd att appliceras på människokroppens yttre delar eller på tänder och slemhinnor i munhålan i syfte att rengöra eller parfymera dem eller förändra deras utseende, skydda dem, bibehålla dem i gott skick eller korrigera kroppslukt. På grund av detta är s.k. medicinska påståenden, med vilka man lovar att produkten botar sjukdomar eller symptom på sjukdomar, inte tillåtna.

Påstående: Den kosmetiska produkten X är godkänd av myndigheterna.

Kosmetiska produkter som säljs inom EU-/EES-området omfattas inte av förhandsgodkännande. Således är påståenden där produkten sägs vara godkända av myndigheterna inte tillåtna.

Påstående: Hudkräm X innehåller inte hydrokinon

Enligt bilaga III till EU:s kosmetikaförordning är användningen av hydrokinon tillåten endast i system för konstgjorda naglar. En hudkräm får inte innehålla hydrokinon. Vid marknadsföring av en kosmetisk produkt får man inte använda sådana marknadsföringspåståenden som grundar sig på överensstämmelse med juridiska minimikrav. I detta fall får hudkrämen enligt lagstiftningen inte innehålla hydrokinon, och följaktligen godkänns inte ett sådant marknadsföringspåstående.

Sanningsenlighet

Påstående: Produkt X innehåller honung.

Om produkten påstås innehålla honung, ska den innehålla honung och inte honungsarom. Påståendet får inte ge felaktig eller irrelevant information om produkten.


Påstående: Användningen av produkt X lämpar sig även för personer med allergier

Marknadsföringspåståendet ska vara sanningsenligt, och man får inte ge vilseledande information om produktens säkerhet i det. Om produkten innehåller allmänt kända allergiframkallande beståndsdelar, får produkten inte marknadsföras som en produkt som lämpar sig för personer med allergier.

Bevisning

Påstående: Hudkräm X minskar små rynkor i huden redan efter 14 dagars användning och gör att huden ser klarare och yngre ut.

Påståenden om en kosmetisk produkt ska vid behov kunna bevisas. Om undersökningar används som bevisning, ska de vara av betydelse för fördelen och väl tillämpliga metoder ska användas i dem. Metoderna ska vara valida, tillförlitliga och verifierbara. Även etiska aspekter ska observeras.

Vederhäftighet

Påstående: En miljon människor rekommenderar att skaffa produkt X

Ett uttryck enligt påståendet godkänns inte, om påståendet är baserat på en miljon sålda exemplar.

Skälighet

Påstående: Till skillnad från produkt X, innehåller denna produkt inte beståndsdelen Y, som är känd att vara irriterande.

Påståenden som framförs om kosmetiska produkter ska vara opartiska och konkurrerande produkter eller beståndsdelar vars användning är laglig inte får inte nedvärderas i dem.

Påstående: Antiperspirant X är effektivare än deodorant Y

En jämförelse enligt påståendet, eftersom det är frågan om två olika verkningsmekanismer. Ett sådant påstående kan vilseleda konsumenter och orsaka missförstånd med konkurrerande produkter.

Välgrundade beslut

Påstående: Produkt X är oparfymerad

Påståendet kan användas, om man till exempel vill kommunicera till allergiska konsumenter att produkten lämpar sig för dem. Detta förutsätter även att produkten inte innehåller parfym.