Byggande, idrifttagning och förändringar

Att elinstallationerna och elanvändningen är säker och överensstämmer med kraven säkerställs i samband med byggande, idrifttagning och förändringar genom att man tillämpar bland annat följande principer:

Att utnämna en driftsledare för en ny anläggning

Innehavaren av en elanläggning måste utnämna en driftsledare för en anläggning av klass 2 och 3 och meddela utnämningen av driftsledaren till Tukes. Innehavaren av elanläggningen ska anmäla vem som är driftsledare för anläggningen till Tukes inom tre månader från det att anläggningen har tagits i drift.