Byggande, idrifttagning och förändringar

Att elinstallationerna och elanvändningen är säker och överensstämmer med kraven säkerställs i samband med byggande, idrifttagning och förändringar genom att man tillämpar bland annat följande principer:

Att utnämna en driftsledare för en ny anläggning

Innehavaren av en elanläggning måste utnämna en driftsledare för en anläggning av klass 2 och 3 och meddela utnämningen av driftsledaren till Tukes via blankett SL 2A. Innehavaren av elanläggningen ska anmäla vem som är driftsledare för anläggningen till Tukes inom tre månader från det att anläggningen har tagits i drift.