Mätning av försäljning av torghandels- och säsongsprodukter

I torghandeln och motsvarande försäljning av säsongprodukter mäter försäljaren mängden produkter för fastställande av pris endast med vågar, kappor eller cylindermått som uppfyller kraven i lagen om mätinstrument. Besiktningsorgan godkänner tillverkningen av kappor och cylindermått.

I vanliga detaljhandlar får torghandelns mått inte användas innanför kassalinjen. 

Försäljning av fasta produkter enligt volym är endast tillåtet torghandeln och motsvarande försäljning av säsongsprodukter.  I torghandel får man sälja fasta produkter i början av produktionskedjan, såsom rotfrukter och bär, med kappor och cylindermått som uppfyller kraven.   Torgförsäljning enligt volym har långa anor, trots att detta mätningssätt är mycket mindre exakt än att väga produkten på våg.

Undantaget gäller dock inte industriella produkter, t.ex. sötsaker. Det är förbjudet att sälja industriella produkter enligt volym i torghandeln.

Plastaskar är inte mått

Askar som används vid försäljning av bär är inte mått enligt lagen om mätinstrument, om de saknar märkningar som visar överensstämmelse med kraven. Om bär förpackas i askar före försäljning ska mängden bär vid förpackningen mätas med ett lagenligt mått, t.ex. ett cylindermått eller en våg.

Vågar

En våg som är avsedd för handel ska uppfylla kraven i mätinstrumentlagen.

Vågar som används i torghandel ska verifieras med 3 års mellanrum.

Cylindermått och kappor

På ett cylindermått godkänt av ett besiktningsorgan finns utöver volymmärkningen en verifieringsmärkning som på bild 1.

Cylindermått behöver inte verifieras under användningstiden om måttet och dess märkningar hålls i skick.

Verifiering för fast mått

Bild 1. Verifiering för fast mått.