Preparat för yrkesbruk och konsumentbruk

Användningen av de farligaste växtskyddsmedlen har begränsats

  • till enbart yrkesbruk och
  • användare som har avlagt en växtskyddsexamen.

Tukes har godkänt för hemmabruk preparat som inte kräver särskild skyddsutrustning.

Märkningen på etiketten av växtskyddsmedel som är klassade för yrkesbruk

På etiketten av växtskyddsmedel som är klassade för yrkesbruk finns märkningen ”Användargrupp: Yrkesanvändare”. Preparat som godkänts för yrkesbruk hittar du i Tukes växtskyddsmedelsregister (länk till https://kasvinsuojeluaineet.tukes.fi/) med sökordet ammattikäyttö.


Du behöver avlägga en växtskyddsexamen, om du köper eller använder preparat som godkänts för yrkesbruk.

Så här köper du preparat som godkänts för yrkesbruk

När du köper växtskyddsmedel som är godkända för yrkesbruk, behöver du uppvisa ett intyg av din växtskyddsexamen till försäljaren. Om det inte är du som ska använda preparatet, ska du uppvisa användarens examensintyg. I köpsituationen räcker det att du visar t.ex. en bild som tagits med mobiltelefonen av intyget.


Om du tappar bort ditt intyg, be om ett nytt intyg av examensanordnaren.

Växtskyddsmedel som godkänts för konsumentbruk har ingen märkning

Vissa växtskyddsmedel är tillåtna i konsumentbruk, t.ex. i trädgårdar och med inneväxter.


Växtskyddsmedel som är tillåtna i konsumentbruk

 

  • hittar du i Tukes växtskyddsmedelsregister (länk till https://kasvinsuojeluaineet.tukes.fi/) med sökordet kuluttajakäyttö
  • har ingen märkning om användargrupp på etiketten
  • kan köpas och säljas fritt utan en växtskyddsexamen. Du behöver emellertid en examen, om du använder preparat som godkänts för konsumentbruk i din yrkesutövning.