Vad avses med kosmetiska produkter?

Kosmetiska produkter är ämnen eller blandningar som är avsedda att appliceras på människokroppens yttre delar, såsom på:

 • hud
 • hår och kroppsbehåring
 • naglar
 • läppar och yttre könsorgan
 • eller tänder och slemhinnor i munhålan.

Syftet med kosmetiska produkter är att enbart eller i huvudsak rengöra dessa delar eller att parfymera dem, att förändra deras utseende, att skydda dem eller att bibehålla dem i gott skick eller att avlägsna kroppslukt.

Kosmetiska produkter omfattar bland annat:

 • hudkrämer, -emulsioner, -vatten och -geler
 • ansiktsmasker
 • tvål och hårrengöringsmedel
 • parfymer och övriga kroppsdofter
 • hårborttagningsmedel
 • deodoranter och antiperspiranter
 • hårfärgningsmedel samt produkter för hårpermanent och rakpermanentning
 • hårstylingprodukter
 • rakningsprodukter

 • smink och sminkborttagningsmedel

 • produkter för vård av tänder och mun
 • produkter för nagelvård
 • produkter för utvärtes intimhygien
 • solbadsprodukter
 • blekmedel för hud.

Ämnen eller blandningar som är avsedda att sväljas, inhaleras, injiceras i människan anses inte vara kosmetiska produkter. Till exempel är färgämnen som används i tatueringar och för att framhäva ögonbryn, fransrad eller läppar genom permanent pigmentering eller för att framhäva av ögonbryn med microblading-teknik är inte kosmetika, utan omfattas av EU:s kemikalielagstiftning.


Information om tatueringar, permanent pigmentering och microblading

När är det frågan om en gränsprodukt?

Produktens importör, tillverkare och distributör ska säkerställa produktens klassificering innan produkten släpps ut på EU-/EES-marknaden. Det är viktigt att produkterna klassificeras, eftersom olika lagstiftning gäller import, försäljning och marknadsföringspåståenden för olika produktgrupper.

Om det är osäkert huruvida det är frågan om en kosmetisk produkt, ett läkemedel, en biocidprodukt eller en CE-märkt medicinteknisk produkt, ska klassificeringen göras från fall till fall. Klassificeringen påverkas av särdragen hos den aktuella produkten, såsom sammansättning, beståndsdelarnas verkningsmekanismer samt produktens marknadsföringspåståenden

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea kan klassificera en del av produkterna antingen som läkemedel eller medicintekniska produkter till exempel utifrån användningsändamål eller marknadsföringspåståenden.