Godkända preparat 

I Finland får du endast använda växtskyddsmedel som är godkända av Tukes. I Tukes växtskyddsmedelsregister (på finska) får du Information om preparat som Tukes har godkänt, villkor för användning, användningsbegränsningar och bruksanvisningar.

På Tukes webbplats hittar du följande tabeller, men tabellerna uppdateras inte längre efter att det nya växtskyddsmedelsregistret har införts. Se motsvarande uppgifter i växtskyddsmedelsregistret. 

  1. dispenser 
  2. nya preparat som godkänts under året (även parallellpreparat) 
  3. förändringar i användningsändamål 
  4. preparat som avförs inom kort 
  5. ändringar av namn

Tukes publicerar inte årligen en förteckning över växtskyddsmedel. 

Preparat som avförts eller avförs hittar du i växtskyddsmedelsregistret. Tukes uppdaterar ingen separat lista över avförda preparat. På nätsidan finns det fortfarande en förteckning över de preparat som avförts innan den 31.12.1998-31.12.2019.

Hur får jag reda på om det skett förändringar i ett preparats godkända användningsändamål eller begränsningar av användningen på sistone?

Tukes godkänner nya ansökta användningsändamål för preparat i registret, om villkoren för godkännande uppfylls. Tukes upphäver godkända användningsändamål antingen på tillståndsinnehavarens begäran eller för att förutsättningarna för en godtagbar och säker användning av preparatet för ifrågavarande ändamål inte uppfylls. 

Preparatspecifika användningsbegränsningar hittar du i växtskyddsmedelsregistret och i texten på det försäljningsemballage som finns i registret. Du kan söka i förändringar som gäller tillstånd genom att söka på ”tiedot päivittyneet” (uppgifterna har uppdaterats) i växtskyddsmedelsregistret.

Var hittar jag information om preparat som har avförts eller som snart kommer att avföras ur registret?

Information om preparat som har avförts och som under de närmaste åren kommer att avföras ur registret finns i växtskyddsmedelsregistret (på finska).