Godkända preparat 

I Finland får du endast använda växtskyddsmedel som är godkända av Tukes. Information om preparat som godkänts av Tukes finns i Tukes växtskyddsmedelsregister (på finska).

Tukes kan i nödsituationer på växtskyddsområdet, då andra preparat eller bekämpningsmetoder inte är tillgängliga, bevilja dispens för växtskyddsmedel i 120 dygn. Information om dispens som beviljats av Tukes finns i en separat tabell.

Var hittar jag information om nya godkända preparat?

Tukes administrerar en lista över nya godkända preparat och parallellpreparat. Detaljerad information om villkoren för användningen av preparaten och bruksanvisningar finns i växtskyddsmedelsregistret (på finska). 

Hur får jag reda på om det skett förändringar i ett preparats godkända användningsändamål eller begränsningar av användningen på sistone?

Tukes godkänner nya ansökta användningsändamål för preparat i registret, om villkoren för godkännande uppfylls. Tukes upphäver godkända användningsändamål antingen på tillståndsinnehavarens begäran eller för att förutsättningarna för en godtagbar och säker användning av preparatet för ifrågavarande ändamål inte uppfylls. Tukes administrerar en lista över användningsändamål som har godkänts (listan är på finska, översättningen under arbete).

Förändringar kan även ske i begränsningarna av användningen av preparaten. Tukes administrerar en lista över förändringar i begränsningarna, som gäller användning av preparat i närheten av vattendrag, på grundvattenområden och under på varandra följande år. Kontrollera alltid aktuella begränsningar i växtskyddsmedelsregistret. 

Var hittar jag information om preparat som har avförts eller som snart kommer att avföras ur registret?

Tukes administrerar en tabell över preparat som har avförts och som under de närmaste åren kommer att avföras ur registret. Information finns också i växtskyddsmedelsregistret (på finska).