Skadegörare i hemmet och trädgården

I hemmen och fritidsbostäder kan man ibland hitta oinbjudna gäster. Man hitter muslämningar i hörnen, nattsömnen störs av mygg eller myror invaderar köket. Vid bekämpning av skadegörare ska man alltid först förhindra dem från att komma inomhus och ställa allt som duger som föda till dem till täta förpackningar så att de inte kommer åt födan. Möss kan initialt bekämpas med musfällor. Om dessa åtgärder inte hjälper, använd insekticider och rodenticider som en sista utväg.

I trädgården bör man förhindra spridningen av ogräs och skadegörare genom att rensa ogräs och ta bort vissna växtdelar samt genom att använda täckmaterial. Ibland kan du emellertid bli tvungen att använda växtskyddsmedel.

Att komma ihåg vid användning av insekticider eller rodenticider i hemmet samt vid användning av växtskyddsmedel i trädgården:

  • försäkra dig om att preparatet är avsett för konsumentbruk
  • försäkra dig om att preparatet har godkänts av Tukes
  • läs bruksanvisningarna noga
  • följ bruksanvisningarna.