Tukes verksamhetsprinciper

På denna sida beskriver vi Tukes verksamhetsprinciper och de arbetssätt som sammanhänger med dem.

Vi främjar säkerheten och tillförlitligheten av produkter, tjänster och industriella verksamheter

 • Vi agerar coachande och betonar samarbete.
 • Vi erbjuder rådgivning, handledning och god praxis.
 • Vi kommunicerar öppet, mångsidigt och aktivt.
 • Vid behov ingriper vi kraftfullt mot missförhållanden.

Vi verkar enligt principerna för god förvaltning 

 • Vårt agerande är logiskt och förutsägbart.
 • Vi behandlar våra kunder likvärdigt i lika situationer.
 • Åtgärderna grundar sig på ärendet, inte på till exempel personliga egenskaper.
 • Åtgärderna är sakliga och kan motiveras.
 • Åtgärderna står i rätt proportion till ärendets allvar.

Tukes verksamhet är så effektiv som möjligt

 • Vi fokuserar vår verksamhet riskbaserat på sådana områden och med sådana metoder där vi kan uppnå största möjliga effekt. Vi agerar inte på samma sätt eller med samma metoder inom alla områden.
 • Vi strävar efter att förutse förändringar inom våra verksamhetsområden och i samhället och bygga beredskap i förväg.
 • Vi koordinerar vår verksamhet och undviker överlappningar.

Vår verksamhet är transparent och tillförlitlig

 • Vi kommunicerar aktivt om såväl tillsynsobservationer som egen verksamhet.
 • Vi följer och utvecklar vår verksamhet och dess kvalitet med flera olika metoder. Vi samlar in respons från kunder och intressegrupper.
 • Vi strävar efter att vara tydliga och verklighetsnära.

Vår verksamhet grundar sig på information och stark sakkunskap

 • Vår verksamhet grundar sig på fakta.
 • Vi utnyttjar mångsidig information och har en sunt kritisk inställning till informationskällor.
 • Vi dokumenterar noggrant.
 • Vi främjar våra experters kompetens.