Verifiering efter reparation och reparationsförsegling

Om mätinstrumentets förseglingar har skadats t.ex. vid reparation eller när vid förflyttning, måste mätinstrumentet verifieras. Verifieringen utförs av ett besiktningsorgan som Tukes har godkänt.

Verifiering efter reparation behövs inte göras om reparatören har rättighet till reparationsförsegling. I sådana fall kan reparatören försegla mätinstrumentet igen efter reparationen, varmed mätinstrumentets verifiering fortsätter vara giltigt och den periodiska verifieringen hålls oförändrad.  Reparationsförseglingen ersätter inte den periodiska verifieringen utan upprätthåller den tidigare verifieringens giltighet.

Besiktningsorgan som Tukes har godkänt och deras koder:

  • Lahti Precision Oy    HK03   vågar
  • Tamtron Systems Oy    HK05   vågar
  • Oy G.W. Berg & Co Ab    HK06   vågar
  • Tamtron Oy    HK08   vågar
  • Viafin GAS Oy    HK09   gasmätare och volymomvandlare