Växtskyddsmedelsregistret 

Växtskyddsmedelsregistret innehåller väsentliga uppgifter om godkända produkter för användning inom Finlands växtskydd. Registret innehåller även produkternas etikett-texter som innehåller produkternas bruksanvisningar. Endast produkter i växtskyddsmedelsregistret får användas.

Det nya registret öppnades i KemiDigi den 2020-12-17. Tillgång till det gamla registret upphörde den 2020-12-17. Även gällande i nödläge godkända undantagstillstånd är inkluderade i det nya registret, men undantagstillstånd som gått ut före den 2020-12-17 finns i en separat tabell på Tukes’ nätsidor.

Till växtskyddsmedelsregistret