Växtskyddsmedelsregistret 

Växtskyddsmedelsregistret innehåller väsentliga uppgifter om godkända produkter för användning inom Finlands växtskydd. Registret innehåller även produkternas etikett-texter som innehåller produkternas bruksanvisningar. Endast produkter i växtskyddsmedelsregistret får användas.

Uppdateringar av växtskyddsmedelsregistret hade ett uppehåll fr.o.m. den 2020-10-15 till den 2020-12-16 på grund av registrets omarbetning. Information om tillståndsrevideringar som utförts under uppdateringsuppehållet finns på Tukes nätsidor.

 Det nya registret öppnades i KemiDigi den 2020-12-17. Tillgång till det gamla registret upphörde den 2020-12-17. Även gällande i nödläge godkända undantagstillstånd är inkluderade i det nya registret, men undantagstillstånd som gått ut före den 2020-12-17 finns i en separat tabell på Tukes’ nätsidor.

Till växtskyddsmedelsregistret

I början av 2021 öppnas flera sökfunktioner i det nya växtskyddsmedelsregistret. Mer om detta

Registrets sökanvisningar

Produktens namn:

Sökfunktionen används genom att skriva in hela produktnamnet eller en del av det. Asterix (*) är inte nödvändig i slutet av namnet, om man söker med en del av namnet. Om produktnamnet ändrats och användaren söker en produkt med det gamla namnet, anger sökfunktionen det nya namnet. Produktnamn i registret kan ändras, men produktens fyrsiffriga registreringsnummer förblir alltid detsamma.

Produktstatussökning:

Om användaren söker utan separat begränsning, visar sökfunktionen alla växtskyddsmedel som finns i KemiDigi; även borttagna produkter eller produkter som är på väg att tas bort från utbudet. En mer detaljerad sökning enligt produktstatus: 

Godkänd: Visar en förteckning av produkter som är tillåtna att användas som växtskyddsmedel i Finland vid aktuell tidpunkt. Även produkter som är på väg att tas bort är inkluderade, om övergångsperiod för användning fortfarande pågår.

Utgående: Visar en förteckning av produkter som man bestämt att ta bort eller angett en övergångsperiod angående försäljning respektive användning. Dessa produkter får användas som växtskyddsmedel tills slutdatum för användning utgått. 

Borttagen: Visar en förteckning av produkter som tagits bort från samlingen av godkända produkter. Sådana produkter får inte längre användas efter senaste giltighetsdatum eller datum för senast tillåtna användning, vilka är därmed olagliga att användas som växtskyddsmedel i Finland. 
Separat utgångsbeslut tas inte för alla produkter som är på väg att tas bort från registret, utan produktens status ändras direkt från ”godkänd” till ”borttagen” efter att tillståndets giltighetstid gått ut.