Kartfiler, RSS-atomfeed

Du kan ladda ned sammanlagt 6 filer (zip-filer innehåller TAB-filer, MIF-filer och SHP-filer) som innehåller grunduppgifterna och gränserna i allmänt koordinatsystem för

gällande, nya och karensbelagda inmutnings- och utmålsområden 
ansökningar om malmletnings-, guldvasknings-, förbehålls- och gruvtillstånd som inlämnats enligt den nya gruvlagen.


För att kunna ladda ned filerna behöver du Qgis-, OpenJump-, MapInfo- eller ArcView-programvaran. Kartfilerna är främst avsedda för yrkesbruk. Till höger på sidan finns länken till allmän karttjänst.

Användningsvillkor och copyright

Tukes ansvarar inte för följder som orsakas av användning av materialet.  Har du något att anmärka på angående materialet vänligen ta kontakt med upprätthållaren.

ZIP-filer

Kullanhuuhdonta (zip, 253.6 Kt)
Utmål (zip, 365 Kt)
Gruvtillstånd (zip, 200.6 Kt)
Malmletningstillstånd (zip, 21.1 Mt)
Inmutning (zip, 53 Kt)
Päivitetty 2024-jun-11