Besiktningsorgan för TFÄ

De besiktningsorgan som avses i lagen om transport av farliga ämnen är TFÄ-besiktningsorgan, organ för periodiska TFÄ-besiktningar, besiktningsorgan som Strålsäkerhetscentralen erkänt, anmälda organ av typ A, anmälda organ av typ B och besiktningstjänster under övervakning av ett anmält organ av typ A.


Vilken myndighet godkänner besiktningsorgan inom TFÄ?

 

  • Traficom erkänner besiktningsorgan som utför besiktningsorgansuppgifter i anslutning till transportabla tryckbärande anordningar.
  • Strålsäkerhetscentralen godkänner besiktningsorgan vars besiktningsorgansuppgifter hör ihop med förpackningar och behållare som är avsedda för transport av radioaktiva ämnen.
  • Tukes godkänner andra besiktningsorgan för TFÄ-ärenden än de som nämnts ovan.