Besiktningsorgan för TFÄ

Besiktningsorgan som avses i lagen om transport av farliga ämnen är TFÄ-besiktningsorgan, organ för periodiska TFÄ-besiktningar, besiktningsorgan godkända av Strålsäkerhetscentralen, anmälda organ av typ A och anmälda organ av typ B.

Vilken myndighet godkänner besiktningsorganen för TFÄ?

  • Traficom erkänner besiktningsorganen för besiktningsorgansuppgifter som hänför sig till transportabla tryckbärande anordningar.
  • Strålsäkerhetscentralen godkänner de besiktningsorgan vars besiktningsorgansuppgifter hänför sig till förpackningar och tankar som används för transport av radioaktiva ämnen.
  • Tukes godkänner de övriga besiktningsorganen.

I beslutet om godkännande av ett besiktningsorgan anges besiktningsorganets uppgifter samt fastställs omfattningen av och arrangemangen för tillsynen över besiktningsorganet.

De besiktningsorgan som godkänts av Tukes ska uppfylla de krav som anges i 110 § i lagen om transport av farliga ämnen (541/2023). Att kraven uppfylls ska visas genom ackreditering av ackrediteringstjänsten FINAS, vilket verifieras med ett ackrediteringsintyg som ska lämnas till Tukes bifogat till ansökan om godkännande som besiktningsorgan. Besiktningsorganet ska uppfylla kraven på besiktningsorgan av typ A enligt standarden EN ISO 17020. 

Besiktningsorganet ska ansöka om godkännande hos Tukes för att kunna fungera som ett godkänt organ enligt TFÄ-lagen. Ansökan ska innehålla en beskrivning av verksamheten, uppgifter om de ansvariga personerna, ackrediteringsintyg och ansvarsförsäkring för besiktningsverksamheten.

Tukes övervakar besiktningsorganens verksamhet. Tukes kan återkalla godkännandet, om ett godkänt organ inte längre uppfyller de föreskrivna eller fastställda villkoren eller om organet inte utför besiktningsorgansuppgifterna korrekt.

TFÄ-besiktningsorgan godkända av Tukes

DEKRA Industrial Oy
Stubbackagränden 1
01740 Vanda
tfn 09 878 020
Ackrediteringsintyg: DEKRA Industrial Oy, 1.04 Vaarallisten aineiden kuljetus, VAK (finas.fi)
Identitetsmärket eller stämpeln:

Eurofins Expert Services Oy
PB 47, 02151 Esbo
Stenkarlsvägen 4, Esbo
tfn 020 722 111
Ackrediteringsintyg: Eurofins Expert Services Oy, 1.09 Vaarallisten aineiden kuljetus (VAK) ja varastosäiliöt (finas.fi)
Identitetsmärket eller stämpeln:

Bild kommer inom kort

Inspecta Tarkastus Oy
(Kiwa Inspecta) PB 1000
00181 Helsingfors
tfn 010 521 600 
Ackrediteringsintyg: Inspecta Tarkastus Oy, 1.21 Painelaitteet (finas.fi)
Identitetsmärket eller stämpeln:

Testlink Oy
Kangasalantie 152
33730 Tammerfors
tfn 0400 213 069
Ackrediteringsintyg: Testlink Oy (finas.fi)
Identitetsmärket eller stämpeln: