Explosiva varor 

Formulärens namn  Beskrivning Länk Anvisningarna

Överföringsintyg för explosiva varor

Med blanketten ansöks från Tukes om överföringsintyg för explosiva varor. 

Överföringsintyg för explosiva varor

Förnyande av intyg för den ansvariga föreståndaren för handel med explosiva varor  
Obs! Möjligheten att förnya intyget har slopas från och med 1.7.2015 då författningarna har ändrats.

Kommissionens beslutom ett dokument om överföring av explosiva varor inom gemenskapen (2004/388/EG)

Med blanketten ansöks om godkännande för Finlands del för Eu-överföring av explosiva varor. 

Kommissionens beslutom ett dokument om överföring av explosiva varor inom gemenskapen (2004/388/EG)

 
Ansökan om import av explosiva varor   Ansökan om import av explosiva varor  
Ansökan om importtillstånd av explosiva varor, pyrotekniska   Ansökan om importtillstånd av explosiva varor, pyrotekniska