Explosiva varor 

Överföringsintyg för explosiva varor

Med blanketten ansöks från Tukes om överföringsintyg för explosiva varor. 

E-tjänster

Förnyande av intyg för den ansvariga föreståndaren för handel med explosiva varor  
Obs! Möjligheten att förnya intyget har slopas från och med 1.7.2015 då författningarna har ändrats.

Ändring gällande intyg över överföring av explosiva varor

E-tjänster

Kommissionens beslutom ett dokument om överföring av explosiva varor inom gemenskapen (2004/388/EG)

Med blanketten ansöks om godkännande för Finlands del för Eu-överföring av explosiva varor. 

Kommissionens beslutom ett dokument om överföring av explosiva varor inom gemenskapen (2004/388/EG) (pdf, 191 kb)

Ansökan om import av explosiva varor

Ansökan om import av explosiva varor (doc, 54 kb)

Ansökan om importtillstånd av explosiva varor, pyrotekniska

Ansökan om importtillstånd av explosiva varor, pyrotekniska (doc, 64 kb)