Ändringsanmälan och urdrifttagande av tryckbärande anordningar

En tryckbärande anordnings driftsövervakare ska underrätta Tukes om följande förändringar:

  • den tryckbärande anordningens ägare eller innehavare byts
  • den tryckbärande anordningens placering förändras
  • den tryckbärande anordningens driftsövervakare byts
  • den tryckbärande anordningen tas ur drift.

Urdrifttagning av en tryckbärande anordning innebär t.ex. att den tryckbärande anordningen skrotas, att driften av anordningen under tryck avslutas eller att anordningen förs utomlands.

Gör ändringsanmälan så här:

  • fyll i blanketten
  • skicka den ifyllda blanketten på adressen parek (at) tukes.fi
  • anmäl alla tryckbärande anordningar som förändringen gäller på samma blankett.