Tillstånd enligt zonutvärdering

Med tillstånd enligt zonutvärdering avses att ett medlemsland i den norra zonen utvärderar preparatet. De övriga medlemsländerna beviljar tillstånd utifrån zonutvärderingen.

Så här ansöker du om tillstånd för preparat för EU:s norra zon:

 • Lämna in en anmälan om den kommande ansökan till Tukes sex månader innan du ansöker om det egentliga tillståndet.
 • Fyll i ansökan.
 • Bifoga bilagorna 1–3 till ansökan:
  • Bilaga 1. Completeness check for the authorisation of a plant protection product, chemical preparation
  • Bilaga 2. Summary of good agricultural practice for pesticide use in Finland
  • Bilaga 3. Reference list of supplied studies
 • Utarbeta ett utkast till registreringsrapport, dvs. dRR. Ta del av mallen för utkastet till registreringsrapport.
 • Gör en jämförande utvärdering av preparatet om det verksamma ämnet i preparatet hör till verksamma ämnen som ersätts.
 • Lämna in kompletta forskningsdata för produkten.
 • Skicka ansökan och de övriga handlingarna till ppp (at) tukes.fi.
 • Posta forskningsmaterialet på CD (3 st.) till Tukes, PB 66, 00521 Helsingfors.

Kom ihåg att meddela i ansökan vilken medlemsstat som ansvarar för utvärderingen, dvs. zRMS, och i vilket EU-land, dvs. cRMS, preparatet kommer att marknadsföras. Anvisningar för ansökan och forskningsmaterialet finns i EU:s anvisningar och anvisningarna för den norra zonen, i vilka de nationella forskningskraven ingår (länkar nedan).

Anvisningar:

Handläggningstid:

 • 1 år om Finland sammanställer registreringsrapporten
 • 120 dygn om det är fråga om tillstånd som baserar sig på ett annat lands utvärdering.

Avgifter

Finland sammanställer rapporten, art. 28, 36.1 grundavgift 60 000 euro, avgiften tas ut när ansökan lämnas in tilläggsutvärdering 95 euro/h

maximal avgift 85 000 euro

Zonrapporten sammanställs av ett annat land, art. 28, 36.2 grundavgift 6 000 euro tilläggsutvärdering 95 euro/h

maximal avgift 15 000 euro