Tillstånd enligt zonutvärdering

Med tillstånd enligt zonutvärdering avses att ett medlemsland i den norra zonen utvärderar preparatet. De övriga medlemsländerna beviljar tillstånd utifrån zonutvärderingen.

Så här ansöker du om tillstånd för preparat för EU:s norra zon:

 • Lämna in en anmälan om den kommande ansökan till Tukes sex månader innan du ansöker om det egentliga tillståndet.
 • Fyll i ansökan.
 • Bifoga bilagorna 1–3 till ansökan:
  • Bilaga 1. Completeness check for the authorisation of a plant protection product, chemical preparation
  • Bilaga 2. Summary of good agricultural practice for pesticide use in Finland
  • Bilaga 3. Reference list of supplied studies
 • Utarbeta ett utkast till registreringsrapport, dvs. dRR. Ta del av mallen för utkastet till registreringsrapport.
 • Gör en jämförande utvärdering av preparatet om det verksamma ämnet i preparatet hör till verksamma ämnen som ersätts.
 • Lämna in kompletta forskningsdata för produkten.
 • Skicka ansökan och de övriga handlingarna till ppp (at) tukes.fi.
 • Du kan skicka forskningsmaterial via sökandens egen molntjänst eller alternativt posta materialet på CD (1 st.) till Tukes, PB 66, 00521 Helsingfors.

Kom ihåg att meddela i ansökan vilken medlemsstat som ansvarar för utvärderingen, dvs. zRMS, och i vilket EU-land, dvs. cRMS, preparatet kommer att marknadsföras. Anvisningar för ansökan och forskningsmaterialet finns i EU:s anvisningar och anvisningarna för den norra zonen, i vilka de nationella forskningskraven ingår (länkar nedan).

Anvisningar:

Handläggningstid:

 • 1 år om Finland sammanställer registreringsrapporten
 • 120 dygn om det är fråga om tillstånd som baserar sig på ett annat lands utvärdering.