Ansökan om auktorisation för att få verka som testare

Förutsättningarna för ansökan om auktorisation

Du kan ansöka om auktorisation för att få verka som testare, om

  • du har lämplig grundutbildning t.ex. inom teknik- eller jordbrukssektorn
  • du har tillräcklig kännedom om sprutteknike
  • du har deltagit i testningen av minst 20 sprutor tillsammans med en auktoriserad testare eller deltagit i utbildning som Tukes anordnar
  • du har lämplig utrustning för testningen av sprutor.

Att ansöka om auktorisation

Lämna in din ansökan genom att fylla i blanketten. Skicka blanketten till adressen ppp(at)tukes.fi.
Auktorisationen är avgiftsbelagd.


Auktorisationen är i kraft i 5 år åt gången.

Förnyelse av auktorisationen

När auktorisationen har utgått ska man ansöka om auktorisation på nytt. Fyll i blanketten och skicka den till adressen ppp(at)tukes.fi.

Utbildning för testare

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Naturresursinstitutet (Luke) arrangerar 26.11.2019 kl. 9.00-16.00 ett utbildningsevenemang (på finska) om spridningsredskap för växtskyddsmedel och deras testning. Anmäl dig via länken senast 19.11.2019. Utbildningen inriktar sig på testning av specialsprutor som används i växthus. Evenemanget anordnas i samarbete med Hämeen ammattikorkeakoulu på yrkeshögskolans campus i Lepaa. Dagens program utges senare men det är bra att redan nu anteckna datumet i kalender och reservera hela dagen för att få utbildning i testning av specialsprutor.

Anvisningar för testning av spridningsredskap

Testa sprutan enligt anvisningarna nedan. Du hittar de tekniska kraven för testningsutrustningen och anvisningarna för testningen av de olika spridningsredskapen via följande länkar.


Anvisning för testning av horisontella bomsprutor


Anvisning för testning av spridningsutrustning för träd och buskar


Anvisning för testning av stationära och semimobila sprutor