Ansökan om auktorisation för att få verka som testare

Förutsättningarna för ansökan om auktorisation

Du kan ansöka om auktorisation för att få verka som testare, om
•    du har lämplig grundutbildning t.ex. inom teknik- eller jordbrukssektorn
•    du har tillräcklig kännedom om spruttekniken och du har deltagit i testningen av minst 20 sprutor tillsammans med en auktoriserad testare
•    du har lämplig utrustning för testningen av sprutor.

Att ansöka om auktorisation

Lämna in din ansökan genom att fylla i blanketten. Skicka blanketten till adressen ppp(at)tukes.fi.
Auktorisationen är avgiftsbelagd.


Auktorisationen är i kraft i 5 år åt gången.

Förnyelse av auktorisationen

När auktorisationen har utgått ska man ansöka om auktorisation på nytt. Fyll i blanketten och skicka den till adressen ppp(at)tukes.fi.

Utbildning för testare

Tukes anordnar grundläggande utbildning och fortbildning för testare. Du behöver inte delta i utbildningen innan du ansöker om auktorisation. Information om utbildningarna kommer hit senare.

Anvisningar för testning av spridningsredskap

Testa sprutan enligt anvisningarna nedan. Du hittar de tekniska kraven för testningsutrustningen och anvisningarna för testningen av de olika spridningsredskapen via följande länkar.


Anvisning för testning av horisontella bomsprutor


Anvisning för testning av spridningsutrustning för träd och buskar


Anvisning för testning av stationära och semimobila sprutor

Frågor och svar

Kontakta

Legislatur

Kolla också