Ansökan om auktorisation för att få verka som testare

Förutsättningarna för ansökan om auktorisation

Du kan ansöka om auktorisation för att få verka som testare, om

  • du har lämplig grundutbildning t.ex. inom teknik- eller jordbrukssektorn
  • du har tillräcklig kännedom om sprutteknike
  • du har deltagit i testningen av minst 20 sprutor tillsammans med en auktoriserad testare eller deltagit i utbildning som Tukes anordnar
  • du har lämplig utrustning för testningen av sprutor.

Att ansöka om auktorisation eller förnyelse av auktorisationen

Lämna in din ansökan genom att fylla i blanketten (E-tjänster). 
Auktorisationen är avgiftsbelagd.

Auktorisationen är i kraft i 5 år åt gången.

Utbildning för testare

Du kan genomföra grundutbildningen för spruttestare som nätutbildning vid lämpligt tillfälle. Skolningen består en teoridel och en praktisk del i en virtuell omgivning. Alla delar måste genomföras för att bli godkänd. Studentens kunskaper testas under utbildning med korta frågeformulär. Det är bra att reservera ungefär en dag för att utföra skolningen. Noggrannare instruktioner får du efter du har anmält dig till kursen: Kurs för spruttestare. Tills vidare finns nätkursen endast på finska. 

Vid eventuella frågor, kontakta Kukka Kutilainen +358 295 052 259, fö[email protected].

Anvisningar för testning av spridningsredskap

Testaren har tjänsteansvar i sitt uppdrag. Man får inte testa sin egen, en familjemedlems eller arbetsgivares spruta.

Testa sprutan enligt anvisningarna nedan. Du hittar de tekniska kraven för testningsutrustningen och anvisningarna för testningen av de olika spridningsredskapen via följande länkar.
 

Anvisning för testning av horisontella bomsprutor


Anvisning för testning av spridningsutrustning för träd och buskar

 

Anvisning för testning av stationära och semimobila sprutor