Ibruktagningsbesiktning

I ibruktagningsbesiktningen bedömer Tukes om Tukes tillståndsvillkor uppfylls. Med hjälp av villkoren lyfter Tukes fram aspekter i lagstiftningen som anläggningen särskilt ska beakta i sin verksamhet.  Delvis kan uppfyllandet av villkoren påvisas innan eller efter besiktningen, t.ex. med dokument eller fotografier. I besiktningen som görs på plats säkerställer Tukes att anläggningen är byggd enligt planerna.

Gör såhär