Förändringar i och nedläggning av verksamheten

Anmäl Tukes inom en månad, om ändringar i följande uppgifter som du angivit i verksamhetsanmälan:

  • ledare för elarbeten, t.ex. byte av ledaren för elarbeten
  • adressändring
  • förändringar i filialernas uppgifter
  • förändring av företagsform
  • nedläggning av verksamheten.

Byte av ledaren för elarbeten

Om du verkar som ledare för elarbeten och du planerar att avgå, t.ex. byter arbetsplats, gör en anmälan till Tukes. Du kan göra en fritt formulerad anmälan per e-post till kirjaamo (at) tukes.fi. Med meddelandet kommer Tukes ta bort dig som ansvarsperson från registret.

Företaget ska utnämna en ny ledare för elarbeten inom 3 månader, och göra en anmälan till Tukes om den nya ledaren för elarbeten.