Att handla på webbutiker

Som konsumenter har vi rätt att anta att de produkter som vi köpt är säkra. Vid näthandel är det svårare att försäkra sig om säkerheten av produkterna än när man köper produkter i fysiska butiker. Därför är det viktigt att på förhand bekanta sig med både de uppgifter som lämnats om produkter och uppgifterna om webbutiken. Produktens pris berättar något om dess kvalitet; det är inte så sannolikt att produkten håller hög klass om den inte kostar mer än portot.

Även om en produkt säljs uteslutande på webben, ska den förses med uppgifter som är väsentliga för säkerheten på både finska och svenska. Lagstiftningen förpliktigas till att utöver de vanliga produktuppgiftera ange bl.a. följande uppgifter på produktsidan:

  • uppgifter som är nödvändiga för säker användning av produkten
  • varningar
  • ålders- eller storleksbegränsningar t.ex. för leksaker
  • begränsningar som hänför sig till användningsförhållandena. Är produkten avsedd för inom- eller utomhusbruk?

Tips för köp i webbutiker

Försäkra dig om försäljarens identitet

När du handlar i en fysisk butik, du vet vart du kan returnera varan om det uppstår problem med dess säkerhet. Vet du vem du kan kontakta då du handlar i webbutiker? Skaffa så mycket uppgifter som möjligt om produktens tillverkare, importör och försäljare. Om kontaktuppgifterna anges på webbplatsen, vet du vem du kan kontakta om det uppstår problem.

Om produkten har hamnat på europeiska systemet för tidig varning om farliga produkter (Safety Gate), köp den inte!

Visste du om att Europeiska kommissionen upprätthåller en lista över farliga produkter som upptäckts i olika delar av Europa? Dessa uppgifter samlas i Safety Gate -systemet. Bekanta dig med systemet och ta reda på vilka produkter man bör undvika. OECD har också en portal om återkallade produkter i olika delar av världen.

Ska du köpa en leksak? Kontrollera varningarna och åldersmärkningarna

Produktuppgifter på webben har inte alltid tydliga säkerhetsvarningar. Granska bilderna om produkten på nätet för att se om det finns några varningar och åldersrekommendationer på dem. T.ex. leksaker som inte är lämpliga för barn under 3 år ska förses med en varning.

Bruksanvisningar och varningar hjälper konsumenterna att välja den lämpligaste produkten

Läs alla bruksanvisningar för produkten samt de varningar som finns på webben. Ta reda på hur produkten kan användas säkert. T.ex. på en cykelbarnstol ska de ålders- och storleksbegränsningar som säker användning förutsätter nämnas. Om du inte vet om produkten kan användas till det ändamål som du har tänkt, be försäljaren eller webbplatsens administratör om ytterligare information.

Läs bedömningar om produkten och webbplatsen

Läs produktbedömningar som publicerats på webben. Se efter om andra konsumenter har upptäckts säkerhetsproblem med produkten. Man bör komma ihåg att några av bedömningarna på webben kan vara falska. Det kan även ha publicerats bedömningar om webbplatsen/webbutiken. Se efter om det har uppkommit problem med dessa.

Upptäckte du ett säkerhetsproblem? Gör en anmälan!

Om du har upptäckt ett säkerhetsproblem, meddela produktens försäljare om det och kontakta produktsäkerhetsmyndigheten. Överväg även att skriva en produktbedömning så att eventuella andra köpare ska kunna undvika produkten i fråga och välja en säker produkt i stället.