Att ansöka om att bli utbildnings- och examensanordnare

Anordnare av växtskyddsutbildningar och -examina godkänns av Tukes. Tukes anordnar inte några växtskyddsexamina.


På denna sida hittar du information om att ansöka om att bli utbildnings- och examensanordnare. Du får ytterligare information om anordnandet av utbildningar och examina på Tukes utbildning för anordnare av utbildningar och examina.

Förutsättningarna för godkännande som växtskyddsutbildare och examensanordnare

Du kan ansöka om att bli växtskyddsutbildare och examensanordnare, om

Så här ansöker du om att bli växtskyddsutbildare och examensanordnare

Tukes anordnar en grundutbildning för personer som ansöker om att bli växtskyddsutbildare och examensanordnare. Under utbildningen berättar Tukes om innehållet i en växtskyddsutbildning och anordnandepraxisen för utbildningar och examina. Nästa grundutbildning kommer att anordnas i Moodle-inlärningsmiljön hösten 2022. Mer detaljerad information kommer att meddelas på denna sida närmare datum.

När du har deltagit i Tukes utbildning, fyll i blanketten och ansök om auktorisation att bli anordnare av växtskyddsutbildningar och -examina. Auktorisationen är personlig. Auktorisationen att anordna växtskyddsutbildningar och -examina är avgiftsbelagd.

Förnyelse av auktorisation

Auktorisationen för utbildnings- och examensanordnare är giltig i 5 år.


När du behöver en ny auktorisation,

  • fyll i förnyelseblanketten och skicka den till adressen ppp(at)tukes.fi
  • ta del av fortbildning anordnad av Tukes.


Tukes erbjuder fortbildning till utbildare och examensanordnare som vill förnya sin auktorisation. Du ska ta del i utbildningen inom ett år från det att du har beviljats auktorisation att anordna utbildningar och examina.

Avgifter

Auktorisation att anordna växtskyddsutbildningar och -examina kostar

  • 440 e/auktorisation vid separat ansökning om auktorisation antingen som utbildningsanordnare eller examensanordnare
  • 550 e/auktorisation vid ansökning om auktorisation både som utbildningsanordnare och som examensanordnare.

Tukes prislistan

Så här ansöker du om att bli utbildnings- och examensanordnare

Växtskyddsexamen
Ta växtskyddsexamen hos en examensanordnare som auktoriserats av Tukes.

Utbildning
Ta del av utbildning anordnad av Tukes.

Ansök om auktorisation
Fyll i blanketten och skicka den till adressen ppp(at)tukes.fi.

Personlig auktorisation
Auktorisationen för anordnande av växtskyddsutbildning och -examina är personlig.

Auktorisationen sänds av Tukes
Tukes skickar dig auktorisationen att anordna utbildningar och examina och lägger till dina kontaktuppgifter på utbildarförteckningen

Giltig i 5 år
Du kan förnya din auktorisation genom att delta i fortbildningen och fylla i blanketten om förnyelse.

Titta också här