Att ansöka om att bli utbildnings- och examensanordnare

Anordnare av växtskyddsutbildningar och -examina godkänns av Tukes. Tukes anordnar inte några växtskyddsexamina.

På denna sida hittar du information om att ansöka om att bli utbildnings- och examensanordnare. Du får ytterligare information om anordnandet av utbildningar och examina på Tukes utbildning för anordnare av utbildningar och examina.

Förutsättningarna för godkännande som växtskyddsutbildare och examensanordnare

Du kan ansöka om att bli växtskyddsutbildare och examensanordnare, om

Så här ansöker du om att bli växtskyddsutbildare och examensanordnare

Tukes ordnar en grundutbildning för personer som ansöker om att bli växtskyddsutbildare och examensanordnare. Du kan genomföra utbildningen som nätutbildning vid lämpligt tillfälle.

Noggrannare instruktioner får du efter du har anmält dig till kursen: Skolning för att bli växtskyddsutbildare och examensanordnare.

För närmare information kan du kontakta Kukka Kutilainen +358 295 052 259, fö[email protected].

När du har deltagit i Tukes utbildning, lämna in din ansökan att bli anordnare av växtskydd utbildningar och -examina genom att fylla ansökan i E-tjänster. Du identifierar dig till E-tjänsten med t.ex. bankkoder, varefter du kan fylla i och skicka ansökan.

E-tjänster

Förnyelse av auktorisation

Auktorisationen för utbildnings- och examensanordnare är giltig i 5 år.

När du behöver en ny auktorisation: 

  • lämna in din ansökan att bli anordnare av växtskydd utbildningar och -examina genom att fylla ansökan i E-tjänster. Du identifierar dig till E-tjänsten med t.ex. bankkoder, varefter du kan fylla i och skicka ansökan.
    E-tjänster
  • ta del av fortbildning anordnad av Tukes.

Tukes erbjuder fortbildning till utbildare och examensanordnare som vill förnya sin auktorisation. Du ska ta del i utbildningen inom ett år från det att du har beviljats auktorisation att anordna utbildningar och examina. Datumet för nästa fortbildning är i början av 2024.
 

Avgifter

Auktorisation att anordna växtskyddsutbildningar och -examina kostar

  • 440 e/auktorisation vid separat ansökning om auktorisation antingen som utbildningsanordnare eller examensanordnare
  • 550 e/auktorisation vid ansökning om auktorisation både som utbildningsanordnare och som examensanordnare.

Tukes prislistan

Så här ansöker du om att bli utbildnings- och examensanordnare

Växtskyddsexamen
Ta växtskyddsexamen hos en examensanordnare som auktoriserats av Tukes.

Utbildning
Ta del av utbildning anordnad av Tukes.

Ansök om auktorisation
Fyll i ansökan i E-tjänster

Personlig auktorisation
Auktorisationen för anordnande av växtskyddsutbildning och -examina är personlig.

Auktorisationen sänds av Tukes
Tukes skickar dig auktorisationen att anordna utbildningar och examina och lägger till dina kontaktuppgifter på utbildarförteckningen

Giltig i 5 år
Du kan förnya din auktorisation genom att delta i fortbildningen och fylla i blanketten om förnyelse.

Titta också här