Så här ansöker du om en namnstämpel

En namnstämpel är en stämpel på en ädelmetallprodukt som anger vem som tillverkat eller låtit tillverka produkten eller importerat den till Finland. Namnstämpeln kallas också ansvarsstämpel eftersom den anger vilken instans som är ansvarig för produkten.

Alla företag som säljer ädelmetallprodukter i Finland ska, med några undantag, ha en namnstämpel. Endast ett företag som upptagits i företagsregistret eller handelsregistret kan ansöka om rätten att använda en namnstämpel hos Tukes.

Instruktioner för ansökan om en namnstämpel

Läs först ansökningsinstruktionerna. Gå sedan till https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/palvelut, välj Tukes-tjänster på listan och sedan Namnstämpelärenden. Logga in i e-tjänsten med bankkoder eller ett mobilcertifikat och välj den ansökan du vill göra.

Fyll i uppgifterna som begärs på den elektroniska ansökningsblanketten och klicka på Skicka.

Tukes skickar dig per e-post närmare instruktioner om hur du ska lämna in ett foto eller en namnstämpelmodell. När du fått godkännandebeslutet om namnstämpel av Tukes kan du sälja ädelmetallprodukter som är stämplade med den stämpel du ansökt om. Ansökan om namnstämpel är avgiftsbelagd.

Om du inte vill att företagets uppgifter visas i namnstämpelregistret, ska du välja ”Jag vill inte ha mitt företags uppgifter i det offentliga registret”. Då inför Tukes endast namnstämpeln samt dess giltighets- och bekräftelseuppgifter i registret. Annars visas även namnet på och hemorten för företaget som äger namnstämpeln i registret.

Se priserna i Tukes prislista.

Så här väljer du en ny namnstämpel:

 • Namnstämpeln ska vara en stor bokstav eller flera stora bokstäver, t.ex. ABC.
 • Stämpeln ska ha ett klart och tydligt typsnitt, t.ex. ARIAL. Stiliserade bokstäver kan inte väljas för namnstämpeln. 
 • Om det finns flera bokstäver i stämpeln ska de vara klart och tydligt separata från varandra och lika stora.
 • Namnstämpelns storlek har inte definierats, men det ska vara möjligt att läsa stämpeln på den färdiga produkten.
 • Det kan finnas en ram kring namnstämpeln men det är inte obligatoriskt. Om du använder en ram, rekommenderar Tukes en oval ram på en produkt av guld, en rektangel på en produkt av silver, en stympad triangel på en produkt av palladium och en romb på en produkt av platina. Se ytterligare information.
 • En ny namnstämpel får inte vara en figur, och det får inte finnas andra tecken än stora bokstäver i den.
 • Kontrollera i namnstämpelregistret att den namnstämpel som du ansöker om inte redan är i användning eller har varit i användning under de senaste 10 åren. Efter en 10 års karens friställer Tukes en namnstämpel så att vem som helst kan ansöka om den.

Ditt företag behöver inte alltid en egen namnstämpel om

 1. du säljer lätta ädelmetallprodukter, dvs. produkter av guld, platina och palladium som väger mindre än 1 g eller silverprodukter som väger under 10 g
 2. ädelmetallprodukten har importerats till Finland och har en CCM-stämpel.
 3. ädelmetallprodukten har kontrollstämplats av ett auktoriserat kontrollorgan i EU:s område och uppfyller föreskrifterna om ädelmetallprodukter i Finland
 4. ett utländskt företag som tillverkar eller säljer ädelmetallprodukter redan har registrerat en namnstämpel hos Tukes.

Så här ansöker du om en namnstämpel

1.
Ta del av ansökningsinstruktionerna.

2.
Gå till https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/palvelut, välj Tukes-tjänster på listan och sedan Namnstämpelärenden. Logga in i e-tjänsten med bankkoder eller ett mobilcertifikat.

3.
Fyll i uppgifterna som begärs på den elektroniska ansökningsblanketten och betala ansökan.

4.
Skicka ett tydligt foto eller en tydlig namnstämpelmodell till Tukes. Tukes fattar beslut om namnstämpeln och skickar beslutet till dig i e-tjänsten.

5.
När du fått godkännandebeslutet kan du sälja ädelmetallprodukter som är stämplade med den stämpel du ansökt om.

6.
En separat faktura på registreringen av namnstämpeln skickas senare om du lämnad in en pappersansökan.

Observera detta

För närvarande finns det inget kontrollorgan för ädelmetallprodukter i Finland, det vill säga det är inte möjligt att få en kontroll- eller CCM-stämpel i Finland.

Det tidigare kontrollorganet Eurofins Labtium Oy upphörde med kontrollstämpling av ädelmetallprodukter i slutet av januari 2021.

Arbets- och näringsministeriet har utarbetat en rapport, läs rapporten (på finska).