Så här ansöker du om en namnstämpel

En namnstämpel är en stämpel som slås på en ädelmetallprodukt och som anger vem som tillverkat eller låtit tillverka produkten, sålt produkten eller importerat produkten till Finland. Namnstämpeln kallas också ansvarsstämpel eftersom den anger vilken instans som är ansvarig för produkten.

Ett företag som säljer ädelmetallprodukter i Finland behöver en namnstämpel, med vissa undantag. Endast ett företag som upptagits i företagsregistret eller handelsregistret kan ansöka om rätten att använda en namnstämpel hos Tukes.

 

Så här väljer du en ny namnstämpel:

 • Namnstämpeln ska vara en stor bokstav eller flera stora bokstäver, t.ex. ABC.
 • Stämpeln ska ha ett klart och tydligt typsnitt, t.ex. Arial.
 • Om det finns flera bokstäver i stämpeln ska de vara klart och tydligt separata från varandra, lika stora och på en enda rad.
 • Namnstämpelns storlek har inte definierats, men det ska vara möjligt att läsa stämpeln på den färdiga produkten.
 • Det kan finnas en ram kring namnstämpeln men det är inte obligatoriskt. Om du använder en ram, ska ramen vara oval på en produkt av guld, en rektangel på en produkt av silver, en stympad triangel på en produkt av palladium och en romb på en produkt av platina.
 • En ny namnstämpel får inte vara en figur, och det får inte finnas andra tecken än stora bokstäver i den.
 • Kontrollera i namnstämpelregistret (http://nimileima.tukes.fi/) att den namnstämpel som du ansöker om inte redan är i användning eller har varit i användning under de senaste 10 åren. Tukes kan inte godkänna att namnstämplar som varit i användning inom tio år tas åter i bruk.

 

Instruktioner om hur blanketten för ansökan ska användas

 • Fyll i varje punkt på ansökningsblanketten. Då kan ärendet behandlas hastigare.
 • Kom också ihåg att kryssa för punkten
 • ”begränsade uppgifter", vilket innebär att namnstämpelns beteckning och registreringsår visas i det offentliga namnstämpelregistret, eller
 • ”omfattande uppgifter”, vilket betyder att namnstämpelns beteckning och registreringsår samt företagets namn, kommun och telefonnummer visas i det offentliga namnstämpelregistret.
 • Underteckna ansökan. Den eller de som undertecknar ansökan ska vara personer som har rätt att teckna bolagets firma på officiella handlingar. Skicka ansökan med vanlig post till Säkerhets- och kemikalieverket Tukes, Semaforbron 12 B, 00521 HELSINGFORS.

Ditt företag behöver inte alltid en egen namnstämpel om

 1. du säljer lätta ädelmetallprodukter, dvs. produkter av guld, platina och palladium som väger mindre än 1 g eller silverprodukter som väger under 10 g.
 2. ädelmetallprodukten har importerats till Finland och har en CCM-stämpel
 3. ädelmetallprodukten har kontrollstämplats av ett auktoriserat kontrollorgan i EU:s område och uppfyller föreskrifterna om ädelmetallprodukter i Finland.
 4. ett utländskt företag som tillverkar eller säljer ädelmetallprodukter redan har registrerat en namnstämpel hos Tukes.

Så här ansöker du om en namnstämpel

1.
Ta del av ansökningsinstruktionerna och fyll i ansökningsblanketten.

2.
Skicka blanketten till Tukes med vanlig post.

3.
Ansökningen kommer till Tukes. Tukes tar kontakt med dig inom en vecka och du får instruktioner om hur du ska lämna in en namnstämpelmodell.

4.
Skicka namnstämpelmodellen till Tukes. Tukes fattar beslut om namnstämpeln i allmänhet en vecka efter att namnstämpelmodellen kommit och skickar beslutet i ärendet till dig.

5.
Du kan använda namnstämpeln först efter att beslut utfärdats.

6.
En separat faktura på registreringen av namnstämpeln skickas senare.