Godkända företag

Företag för installation av gas- och oljeeldningsaggregat samt för besiktning av oljecisterner

Ansökan om godkänt företag

Med blanketten ansöker installationsaffärer för gas- och oljeledningsaggregat och oljecisterners granskningsaffärer om att bli godkända affärer.

Ansökan om godkänt företag (doc, 46 kb)