Så här bekräftar du registreringen av en namnstämpel

Registreringen av en namnstämpel ska bekräftas med tre års mellanrum. Tukes skickar ett meddelande om saken cirka en månad innan registreringen går ut. Därför är det viktigt att du sköter om att Tukes har aktuell kontaktinformation för ditt företag. Observera att kontaktinformationen inte uppdateras automatiskt till Tukes även om ditt företag gjort anmälan om ändringen på annat håll. Du kan också göra registreringen med den här blanketten redan innan du får Tukes påminnelse.

Anvisningar för ansökan

  • Blanketten för bekräftelse eller avslutande av namnstämpelregistrering kan endast undertecknas av en person/personer som har rätt att teckna bolagets firma på officiella handlingar.
  • Om du inte vill att företagets uppgifter syns i namnstämpelregistret, kryssa för punkten för begränsade uppgifter på blanketten. Då för Tukes endast namnstämpeln och registreringsåret i registret. I annat fall visas också företagets namn, kommun och telefonnummer i registret.
  • Namnstämpelprovet ska slås på metallplattan flera gånger med olika styrka. Då är det lättare att fotografera stämpeln i Tukes arkiv.

Bekräftelse av registreringen av en namnstämpel är avgiftsbelagd. Se priserna i Tukes prislista

YTTERLIGARE UPPGIFTER

Tukes namnstämpelregister.

e-post: jalometallituotteet@tukes.fi

Bekräftelse av en namnstämpelregistrering

1) Du får ett meddelande från Tukes cirka en månad innan den föregående registreringen går ut

Fyll omsorgsfullt i blanketten
Bekräftelse eller avslutande av namnstämpelregistrering

Slå ett namnstämpelprov på en metallplatta med matt yta

Skicka blanketten och stämpelprovet till Tukes på posten
Semaforbron 12 B, 00521 HELSINGFORS

Tukes skickar först ett beslut om registreringen och senare en räkning