Så här bekräftar du fortsättning för registreringen av en namnstämpel

Registreringen av en namnstämpel ska bekräftas med tre års intervall. Tukes skickar ditt företag ett meddelande per e-post ungefär en månad innan registreringen löper ut, så kom ihåg att meddela Tukes om ditt företags kontaktuppgifter ändras. Det kostar 100 euro att bekräfta registreringen. Ansökan kan göras tidigast tre månader innan giltighetstiden för registreringen löper ut. 

Instruktioner för bekräftelse av registrering

  • Gå till e-tjänsten, välj Tukes-tjänster på listan och sedan Namnstämpelärenden. Logga in i e-tjänsten med bankkoder eller ett mobilcertifikat och välj den ansökan du vill göra. Fyll sedan i uppgifterna som begärs på den elektroniska ansökningsblanketten och klicka på Skicka.
  • Om du inte vill att företagets uppgifter visas i namnstämpelregistret, ska du välja ”Jag vill inte ha mitt företags uppgifter i det offentliga registret”. Då inför Tukes endast namnstämpeln samt dess giltighets- och bekräftelseuppgifter i registret. Annars visas även namnet på och hemorten för företaget som äger namnstämpeln i registret.
  • Skicka ett namnstämpelprov till Tukes, helst i form av ett tydligt foto eller en liten metallskiva på vilken stämpeln har slagits, om Tukes begär detta.

Bekräftelse av registreringen av en namnstämpel är avgiftsbelagd. Se priserna i Tukes prislista.

Mer information

Tukes namnstämpelregister.

e-post: [email protected]

Bekräftelse av en namnstämpelregistrering

Du får ett meddelande per e-post från Tukes ungefär en månad innan den tidigare registreringen löper ut

Gå till e-tjänsten
Gå till https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/palvelut, välj Tukes-tjänster på listan och sedan Namnstämpelärenden. Logga in i e-tjänsten med bankkoder eller ett mobilcertifikat och välj Bekräftelse av namnstämpel. Fyll i de begärda uppgifterna noggrant.

Skicka ett tydligt foto av namnstämpeln eller en liten metallskiva på vilken stämpeln har slagits till Tukes, om detta begärs.

Tukes skickar först beslutet om registrering till ditt företag via e-tjänsten och senare fakturan