Biogas

Förädlad biogas, biogas som i huvudsak innehåller metan, omfattas av samma lagstiftning och krav som naturgas. Förädlad biogas levereras till naturgasrörsystemet, tankningsstationerna eller driftställen.

Om biogasens metanhalt är 80 % eller högre är tillståndsgränserna vid förvaring samma som för naturgas.

Tukes behandlar biogas i enlighet med naturgasförordningen i följande fall:

  • biogasrörsystem som går utanför anläggningen, gränssnittet är vanligen en förädlingsenhet för biogas.
  • en offentlig tankningsstation för biogas i anslutning till biogasanläggningen
  • återvinning av biogas på en avstjälpningsplats. Själva uppsamlingsrörsystemet på avstjälpningsplatsen omfattas inte av naturgasbestämmelserna utan tillämpningen börjar från uppsamlingsstocken som befinner sig efter uppsamlingsrörsystemet.