Biogas

Förädlad biogas, biogas som i huvudsak innehåller metan, omfattas av samma lagstiftning och krav som naturgas. Förädlad biogas levereras till naturgasrörsystemet, tankningsstationerna eller driftställen.

Om biogasens metanhalt är 80 % eller högre är tillståndsgränserna vid förvaring samma som för naturgas.

Tillståndsförfarande för upplagring av förädlad biogas

Anmälan till Tukes

Tillstånd av Tukes

Anläggning med dokument om verksamhetsprinciper (tillstånd av Tukes)

Säkerhetsrapport-anläggning
(tillstånd av Tukes)

Biogas (renhetsgrad minst 80 %)

0,2 – under 5 ton

5 – under 50 ton

50 – under 200 ton

Minst 200 ton

 

Tukes behandlar biogas i enlighet med naturgasförordningen i följande fall:

  • biogasrörsystem som går utanför anläggningen, gränssnittet är vanligen en förädlingsenhet för biogas.
  • en offentlig tankningsstation för biogas i anslutning till biogasanläggningen
  • återvinning av biogas på en avstjälpningsplats. Själva uppsamlingsrörsystemet på avstjälpningsplatsen omfattas inte av naturgasbestämmelserna utan tillämpningen börjar från uppsamlingsstocken som befinner sig efter uppsamlingsrörsystemet.

Tillverkning av biogas

Ett tillstånd för tillverkning av biogas och teknisk användning och upplagring som har direkt samband med den behandlas i enlighet med statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier 685/2015. Tillståndet omfattar reaktorn, gaskåpan, rengöringsenheten, komprimeringsenheten, fyllande av flaskcontainrar och gasförbränning i en pannanläggning på anläggningens område. Myndigheten är antingen räddningsverket eller Tukes, beroende på mängden farliga kemikalier. Alla farliga kemikalier på anläggningen räknas med, inte endast biogas.

Tillståndsförfarande för tillverkning av biogas

Anmälan till räddningsverket

Tillstånd av Tukes

Anläggning med dokument om verksamhetsprinciper (tillstånd av Tukes)

Säkerhetsrapportanläggning (tillstånd av Tukes)

Icke-rengjord biogas (metanhalt under 80 %)

1 – under 5 ton

5 – under 10 ton

10 – under 50 ton

Minst 50 ton