E-tjänster

Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) e-tjänster finns i Regionförvaltningens e-tjänst. E-tjänsten förutsätter stark identifiering med antingen nätbankskoder eller mobilcertifikat. Inskickade ansökningar sparas i e-tjänsten, och dit kommer även eventuella kompletteringsbegäranden och beslutet i ärendet. Kontaktpersonen får även information om de olika skedena i behandlingen genom e-postmeddelanden från noreply(at)sahkoinenasiointi.ahtp.fi.

Anmälningar och ansökningar ska betalas som nätbetalningar innan de skickas för behandling.

Prislistan för e-tjänster finns här

Kontaktpersoner i ärenden som rör e-tjänster och nätbetalning

Namnstämpelärenden
Nätbetalning:
Merja Ojala, [email protected],
tfn 029 5052 702
Övriga ärenden: [email protected]

Så här använder du e-tjänsterna

Börja uträtta ärenden
Gå till e-tjänsten och identifiera dig i Suomi.fi-identifieringstjänsten. Sök upp rätt bransch och ansökan bland Tukes-tjänsterna.

Rätt ansökan?
En branschspecifik ändringsanmälan kan göras om verksamhetsrättighet inom branschen redan har registrerats för FO-numret. Du kan kontrollera verksamhetsrättigheterna i Tukes offentliga register.

Namnstämpelfrågor
Anvisningar om namnstämpelärenden finns här.

Fyll noggrant i ansökan
Kontrollera att du har bifogat de nödvändiga bilagorna till ansökan.

Betala ansökan
Välj önskad betalningsmetod och klicka på knappen ”Gå till betalning”. Obs! Om du inte automatiskt återförs till e-tjänsten efter betalningen ska du klicka på ”Återgå till säljarens tjänst” för att betalningen ska registreras korrekt.

Skicka för behandling
När betalningen har genomförts ska du skicka ansökan för behandling.

Bekräftelse på behandlingen
Du får information per e-post om de olika skedena i behandlingen av ansökan. Ansökan har mottagits i Tukes handläggningssystem när du får ett e-postmeddelande med ansökningens diarienummer. E-postmeddelandena innehåller en länk där du efter identifiering kan läsa begäran om tilläggsinformation och svara på den eller läsa det inkomna beslutet.

Godkännande av ansvarig person
Om du i ansökan utser en ansvarig person, driftsledare eller ledare för elarbeten ska hen godkänna sin utnämning. Den ansvariga personen får till den angivna e-postadressen en länk där hen kan godkänna utnämningen efter att ha identifierat sig. Godkännandet kan även ges genom identifiering direkt i e-tjänsten. Begäran om att godkänna utnämningen till uppgiften som ansvarig finns på skrivbordet i e-tjänsten. Obs! Utnämningen ska godkännas även om anmälaren är densamma som den ansvariga personen.