Aktörer och CLP-förordningens skyldigheter

Om du är tillverkare eller importör av ett ämne eller en blandning måste du klassificera, märka och förpacka kemikalierna innan du säljer eller importerar kemikalierna till EU.

Dina ansvar och skyldigheter beror på din roll i distributionskedjan. Ta reda på din roll så att du får reda på dina skyldigheter. Observera att du kan ha fler än en roll i enlighet med CLP-förordningen.

Roller i enlighet med CLP-förordningen:

  • Du är tillverkare, om du tillverkar ett ämne i EU.
  • Du är importör, om du hämtar ett ämne eller en blandning till EU.
  • Du är producent av en vara, om du producerar eller sammanställer varan i EU.
  • Du är nedströmsanvändare, om du t.ex. använder ämnet som sådant eller i en blandning i egen industriell eller yrkesmässig verksamhet, t.ex. tillverkare av målarfärg och målare är nedströmsanvändare. Du är också en nedströmsanvändare, om du importerar ett ämne, som förts utanför EU, som är registrerat i din distributionskedja som sådant eller i en blandning tillbaks till EU, dvs. fungerar som återimportör. En omförpackare, som överför ämnen eller blandningar från en behållare till en annan, är en nedströmsanvändare.
  • Du är distributör, om du endast lagrar eller säljer ämnen eller blandningar. Re-branders och ommärkare är distributörer.

Olika aktörers uppgifter och skyldigheter

Skyldigheter Tillverkare Importör

Producent av en vara

Nedströmsanvändare

Distributör

Klassificering av ämnen och blandningar x x

x
(explosiva varor)

x  
Märkning och förpackning x x

x
(explosiva varor)

x x
Klassificeringsanmälan x x      
Anmälan till giftinformationscentralen   x   x  
Förvaring av uppgifter 10 år x x x x x

 

Klassificering av ämnen och blandningar
Om du tillverkar eller importerar ämnen, blandningar eller explosiva pyrotekniska varor till EU, ska du klassificera dem de släpps ut på marknaden. Du ska klassificera även de ämnen som ska registreras i och anmälas till Europeiska kemikaliemyndigheten, även ämne i en vara.    

Märkning och förpackning
Du ska också se till att de ämnen och blandningar som klassificerats som farliga är märkta och förpackade enligt bestämmelserna innan de släpps ut på marknaden. Detta berör även explosiva och pyrotekniska varor. Du ska också kontrollera om ämnet i blandningen som är klassificerat som farligt orsakar märkningskrav för blandningen som inte är klassificerad som farlig.

Klassificeringsanmälan   
Om du på marknaden släpper ut ämnen som du tillverkat och som är klassificerade som farliga, eller om du importerar ämnen eller blandningar som är klassificerade som farliga från länder utanför EU, ska du meddela ämnets klassificerings- och märkningsuppgifter till Europeiska kemikaliemyndigheten. Dessutom ska du meddela klassificerings- och märkningsuppgifter för ämnen som ska registreras, även för oklassificerade ämnen samt ämnen som frigörs från varorna.

Anmälan till giftinformationscentralen
Om du tillverkar eller importerar till EU en blandning som är klassificerad som hälsofarlig eller som orsakar fysikalisk fara, ska du göra en anmälan till i det EU-land där blandningen släpps ut på marknaden.

Förvaring av uppgifter
Du ska förvara alla uppgifter som du använt för klassificering och märkning minst 10 år efter att du senast levererat ämnet eller blandningen i fråga.