Barnavårdsartiklars säkerhet

De som tillverkar, låter tillverka, importerar, distribuerar och säljer barnavårdsartiklar ansvarar för att barnavårdsartiklarna är säkra och försedda med de nödvändiga bruksanvisningarna och varningsmärkningarna.

Med en barnavårdsartikel avses en produkt vars ändamål är att t.ex. gynna barnets sömn och underlätta bärande, transport, matning eller vård av barnets hygien.

Barnavårdsartiklar är bl.a.

 • barnvagnar
 • bäranordningar
 • matstolar och haklappar
 • spjälsängar
 • nappflaskor, nappar och nappband.

Barnavårdsartiklar är vanliga konsumtionsvaror. Därför förses de inte med CE-märkning, och varken Tukes eller någon annan myndighet godkänner dem på förhand.

Säkerhetskraven på barnavårdsartiklar

Från produkter som är avsedda för barn under 3 år får det inte komma loss små delar som kan medföra kvävningsfara.

Barnavårdsartiklar ska uppfylla kraven i konsumentsäkerhetslagen: de får inte orsaka fara för konsumenternas hälsa eller egendom.

Utöver konsumentsäkerhetslagen finns det också mer detaljerad lagstiftning som gäller vissa produkter eller egenskaper inom gruppen för barnavårdsartiklar: 

För specifika produktgrupper av barnavårdsartiklar finns dessutom detaljerade säkerhetsegenskaper och testningsmetoder som fastställs i standarder. Sådana standarder är t.ex.

 • standarden om barnvagnars säkerhet (SFS-EN 1888)
 • standarden om matstolars säkerhet (SFS-EN 14988)
 • standarden om napphållares säkerhet (SFS-EN 12586 + A1)
 • standarden om liggkorgars säkerhet (SFS-EN 1466)
 • standarden om säkerheten hos nappflaskor, muggar och liknande artiklar (SFS-EN 14350)
 • standarden om mjuka bärselars säkerhet (SFS-EN 13209 delarna 1–2).

Vid bedömning av barnavårdsartiklars säkerhet är det möjligt att till tillämpliga delar också använda andra standarder, eftersom farorna är liknande:

 • Standarden om leksakers säkerhet (SFS-EN 71, delarna 1–11)
 • Standarden om snoddar och dragband i barnkläder (SFS-EN 14682)

Standarder kan köpas i Finlands standardiseringsförbund SFS rf:s webbutik.

Märkningar och bruksanvisningar

På barnavårdsartiklar bör finnas nödvändiga bruksanvisningar för att produkten ska kunna användas tryggt och varningspåskrifter på finska och svenska. I bruksanvisningarna kan finnas illustrationer som gör anvisningarna klarare. I stället för text kan information också ges med allmänt kända instruktions- och varningspåskrifter.

Av förpackningen till en barnavårdsartikel ska bl.a. framgå:

 • produktens namn eller varumärke
 • uppgifterna om tillverkaren, den för vilken konsumtionsvaran tillverkats eller importören
 • eventuella varningar
 • för vissa produkter produktens identifikationsuppgifter, t.ex. modellnummer, samt numret på den säkerhetsstandard som gäller produkten.

Dessutom ska följande uppgifter om produkten finnas på eller inne i förpackningen:

 • användnings- och underhållsanvisningar
 • skötselanvisningar, t.ex. hur matbestick och textilier ska tvättas och rengöras.

Märkning av produkter som medför fara för kvävning för barn under 3 år

Om ett litet barn kan få åtkomst till en barnavårdsprodukt och om det finns små delar i produkter som kan komma loss, ska produkten förses med en varningspåskrift, t.ex. ”Lämpar sig inte för barn under 3 år. Innehåller små delar. Kvävningsfara.”). Märkningen ska göras på finska och svenska.