Verifiering av mätsystemet under användningstiden


För ibrukvarande mätsystem för flytande bränsle ska en periodisk verifiering göras med (2) års mellanrum och vid behov. Verifieringen utförs av besiktningsorgan som Tukes har godkänt besiktningsorgan.

Mätinstrumentets ägare, importör eller tillverkare ska bestå besiktningsorganet med nödvändig information vid den periodiska verifieringen. Vid anskaffandet av information om mätsystem för flytande bränsle enhetliga med mätinstrumentdirektivet kan man dra nytta av WELMECs webbplats.

Mätinstrument som verifierats under användningstiden har en märkning som på bild 1, där verifieringens tidpunkt är märkt.

Bild 1.
Verifikationsmärke. I detta exempel har verifieringen utförts i januari 2017.

Varmennusmerkki. Tässä esimerkissä varmennus on tehty tammikuussa 2017.