Litiumjonbatteriers livscykel

Litiumjonbatterier är en vanlig och effektiv typ av batterier. Li-jon-batterier används bland annat i mobila enheter, eldrivna verktyg, elcyklar, elbilar och industri.

Denna typ av batteri är i de allra flesta fall mycket säker att använda, men den förknippas även med risker på grund av dess effektivitet. Risker med litiumjonbatterier, till exempel termisk rusning (thermal runaway), skiljer sig från riskerna med andra batterityper.

Den här sidan berättar om batteriernas livscykel, faktorer som påverkar batteriernas säkerhet samt främsta risker. På sidan finns information om olika författningar och myndigheter som relevanta i de olika skedena av livscykeln.

Olika skeden av litiumjonbatteriernas livscykel

Gruvverksamhet i anslutning till batterimineraler
Malmletning • Litium och gruvdrift • Mineralanrikning och förädling

Tillverkning och lagring av batterikemikalier
Tillverkning av batterikemikalier • Batterikemikalie som produkt • Transport av batterikemikalier

Tillverkning och lagring av batterier
Tillverkning eller import av batterier och battericeller • Upplagring av batterier

Transport av batterier
Litiumbatterier har klassificerats som farliga vid transport

Försäljning av batterier
Säkerhet och märkningar

Användning av batterier
Användning av batterier som en del av elutrustning • Konsumentanvändning av batterier som en del av produkten

Batterirum
Säkerhetsfrågor som ska beaktas vid placering och planering

Återanvändning av batterier
Ändring av användningsändamålet