Kom och arbeta på Tukes 

På Tukes verksamhetsställen i Helsingfors, Tammerfors och Rovaniemi arbetar omkring 270 personer. Den största delen av de anställda har expertuppgifter, i vilka ingår övervakning, kommunikation, utveckling och internationellt samarbete. 

Tukes är en expertorganisation, där uppgifterna är ansvarsfulla, självständiga och utmanande. Vi stödjer våra anställdas fortbildning och möjliggör karriärvägar som kan leda ända till de mest krävande expertuppgifterna eller chefsställning i ämbetsverket. En internationell dimension och täta kontakter med myndigheterna i andra länder hör till många anställdas vardag.

Hos oss arbetar till exempel kemister och diplomingenjörer som överinspektörer eller bedömare. De handlägger tillståndsansökningar, utför inspektions- eller företagsbesök samt ger råd och anvisningar till våra kunder för en säker verksamhet som följer föreskrifterna. En del av uppgifterna är arbete av projekttyp, som vi utför i samarbete med andra myndigheter och aktörer i den privata sektorn. Dessutom har vi bl.a. yrkespersoner inom förvaltning och kommunikation. 

Rekryteringen och alla anställdas verksamhet styrs bl.a. av Tukes vision och värderingar. Vi skapar samarbete och visar vägen, och agerar innovativt med en bra laganda. Vi uppmuntrar aktörerna att vara ansvarsfulla. Vi vill vara ett modernt expertsamfund, med en högkvalitativ ledning och välbefinnande i arbetet. Vi är stolta över våra moderna kontorslokaler, våra arbetsredskap och smidiga flextider.

Det här erbjuder vi

Tukes satsar på personalens trivsel och varaktiga anställningsförhållanden. Vi värdesätter kunnande, erfarenhet och framför allt förnyelseförmåga, entusiasm och engagemang.

Vi erbjuder bland annat:

  • flextid, byråarbetstid 36 timmar 15 minuter per vecka
  • motions- och kultursedlar
  • möjlighet till distansarbete
  • ett lönesystem som baserar sig på arbetets svårighetsgrad och resultat
  • stöd och uppmuntran till kontinuerlig fortbildning
  • omfattande företagshälsovårdstjänster
  • mångsidig arbetshälsoverksamhet.

​På Tukes är vi anställda i tjänsteförhållande och följer statens allmänna tjänste- och arbetsvillkor.