Vad avses med kosmetiska produkter?

Kosmetiska produkter är ämnen eller blandningar som är avsedda att appliceras på människokroppens yttre delar såsom på:

 • hud
 • hår och kroppsbehåring
 • naglar
 • läppar och yttre könsorgan eller
 • tänder och slemhinnor i munhålan.

Syftet med kosmetiska produkter är att rengöra dessa delar eller att parfymera dem, att skydda dem eller att bibehålla dem i gott skick eller att avlägsna kroppslukt.

Kosmetiska produkter omfattar bl.a.

 • olika makeupprodukter
 • tvålar, duschgeléer och schampon
 • hudkrämer och kroppsvårdsprodukter
 • tandkrämer och munvatten
 • hårfärger och stylingprodukter

Ämnen eller blandningar som är avsedda att förtäras, inhaleras, injiceras eller användas som implantat på människan anses inte vara kosmetiska produkter. Färgämnen som används t.ex. för tatueringar, permanentpigmentering och microblading anses inte vara kosmetiska produkter. Lim för ögonfransar eller naglar är inte heller kosmetiska produkter.

Märkning av kosmetiska produkter

Alla kosmetiska produkter ska ha de märkningar som lagen föreskriver. Konsumenter ska alltid bekanta sig med förpackningsmärkningarna. Säker användning av produkten kan förutsätta att man t.ex. läser bruksanvisningen. Om bruksanvisningen medföljer produkten, ska bruksanvisningen följas.

Den kosmetiska förpackningen ska vara försedd med följande märkningar:

 • det ansvariga företagets namn och kontaktuppgifter
 • innehållsmängd (på finska och svenska)
 • hållbarhetstid (på finska och svenska)
 • eventuella säkerhetsåtgärder i samband med användningen (på finska och svenska)
 • partinummer eller identifierare
 • ursprungsland, om produkten har importerats från länder utanför EU/EES-området
 • användningssyfte, om det inte framgår t.ex. av namnet (på finska och svenska)
 • ingrediensförteckning.

Hållbarhetstiden kan även anges med en symbol för hållbarhetstiden på den kosmetiska förpackningen.

Hållbarhetstiden kan anges som minimihållbarhetstid, om den kosmetiska produktens hållbarhetstid är under 30 månader. Minimihållbarhetstiden kan anges antingen med texten "bäst före utgången av" eller med symbolen:

Tiimalasi-symboli 

 

Om produktens hållbarhetstid är över 30 månader, kan hållbarheten efter att produkten öppnats anges med en symbol och tiden t.ex. i månader (M):

Symboli avattu purkki 

 

Ingrediensförteckningen listar de ingredienser som den kosmetiska produkten innehåller. Syftet med ingrediensförteckningen är att göra det lättare för konsumenten att välja lämpliga produkter t.ex. med tanke på allergier.

Ingredienserna anges i fallande ordning enligt vikt med s.k. INCI-namn (internationella nomenklaturen för kosmetiska ingredienser). Samma INCI-namn används i ingrediensförteckningarna för kosmetiska produkter inom hela EU. Parfymämnen och aromatiska sammansättningar i kosmetiska produkter anges i förteckningen med termerna ”parfum” eller ”aroma”.

Vissa sensitiverande parfymämnen ska även nämnas med sina egna INCI-namn utöver termerna ”parfum” eller ”aroma”. Om den kosmetiska produkten innehåller ingredienser i nanomaterialform, ska detta anges i ingrediensförteckningen med termen ”nano” inom parentes efter ingrediensens INCI-namn.

Av praktiska skäl är det inte alltid möjligt at förse förpackningen med de erforderliga märkningarna, t.ex. p.g.a. förpackningens storlek. I dessa fall kan uppgifterna anges på en bipacksedel. Om uppgifterna inte finns på själva förpackningen, ska förpackningen förses med följande symbol:

symboli vihko