Ackumulatorer och batterier

När antalet ackumulator- och batteridrivna apparater växer är det viktigt att uppmärksamma säker användning av ackumulatorer, batterier och apparater som innehåller sådana. Det är viktigt att följa bruksanvisningar och lämna ackumulatorer, batterier och apparater på återvinningsplatser.

Anvisningar för säker användning av ackumulatorer

 • Följ bruksanvisningarna och kontrollera eventuella separata anvisningar för laddning av ackumulatorn.
 • Ladda ackumulatorer med korrekta laddapparater.
 • Lämna inte en ackumulator utan uppsikt när den laddas.
 • Granska produkten – om ackumulatorn värms upp kraftigt eller buktar ut, avlägsna ackumulatorn ur produkten omedelbart.
 • Förhindra att ackumulatorn kortsluts – håll till exempel nycklar, mynt, smycken och vatten på avstånd från ackumulatorn för att undvika en eventuell kortslutning.
 • Skada inte ackumulatorn mekaniskt.
 • Håll en ackumulatorförsedd produkt på avstånd från varma objekt – till exempel spis, brasa, bilens instrumentsbräda.
 • Kontrollera att du vänder batterier och ackumulatorer rätt när du sätter i sådana i apparater. Observera ackumulatorns polaritet när du byter en ackumulator.
 • Lämna förbrukade batterier och ackumulatorer till återvinning.

Batterier och ackumulatorer som har tagits ur bruk bör lämnas på en återvinningsplats omedelbart, inte förvaras i hemmet. Hemma kan de utgöra en säkerhetsrisk och i värsta fall till och med orsaka brand. Genom att återvinna förbrukade batterier och ackumulatorer gynnar du återanvändning av råmaterial.

Tips för återvinning av ackumulatorer och batterier

Batteripolen tejpad.

 • Tejpa polerna på batterier och ackumulatorer.
 • Förpacka läckande batterier och ackumulatorer i plastpåse.
 • I affärernas uppsamlingslådor kan du returnera batterier och till exempel små ackumulatorer som används i elektronik, elverktyg och leksaker, även små litiumackumulatorer. En stor litiumackumulator, till exempel för en hoverboard, utgör en säkerhetsrisk i en affärs uppsamlingslåda!
 • Fråga efter återvinningsanvisningar hos importören eller den säljande butiken när du ska göra dig av med stora litiumackumulatorer, till exempel ackumulatorer till elcyklar och hoverboard. Lägg inte ackumulatorer i blandavfall.
 • Lämna blyackumulatorer till fordon på avsedda uppsamlingsplatser.

 

Läs mer:

NTM-centralen i Birkaland, producentansvar

Batteriåtervinning

Hitta närmaste uppsamlingsplats