Krav på nappar och napphållare

Syftet med kraven på napphållarens konstruktion och kemikalier är att säkerställa att napphållaren är hållbar, att små delar inte kan komma loss från den och att napphållaren orsakar inte fara för kvävning.

Napphållare omfattas av lagstiftningen om barnavårdsartiklar och av säkerhetsstandarden SFS-EN 12586+A1, som meddelar mer ingående krav på napphållarens konstruktion och märkningar.

Minneslista för tillverkning av en trygg napphållare:

För att förhindra fara för strypning:

  • Längd högst 22 cm inklusive kedjan/bandet och nappringen, ej clips. Om materialet är töjbart ska det mätas uttöjt. (Instruktioner för töjning finns i standarden SFS-EN 12586 + A1.)
  • Tygbandets och kedjans bredd minst 6 mm.
  • Om pärlor träs på bandet, ska bandet vara minst 1,5 mm tjockt och efter standardenliga tester får endast 15 mm av det bara bandet vara synligt.

För att förhindra fara för kvävning:

  • Napphållaren får inte ha små delar som kommer loss, och sådana delar får inte komma loss vid standardenliga tester.
  • Sådana delar av napphållaren som får plats i barnets mun, t.ex. klädclipset, ska vara försedda med hål som släpper genom luft.

Napphållarens förpackning ska vara försedd med följande uppgifter:

  • produktens namn eller varumärke
  • tillverkarens kontaktinformation
  • säkerhetsstandardens nummer
  • varnings-, användnings- och rengöringsanvisningar eller ett omnämnande om att de finns inne i förpackningen.

Om napphållaren har en leksaksliknande del, till exempel ett mjukisdjur som fästs i bandet, och delen kan klart användas för lekar, ska napphållaren också uppfylla kraven i leksakslagen och de förordningar som utfärdats med stöd av den, se sidan om leksaker.

Tips:

Riktlinjer om när en produkt klassificeras som leksak finns i Kommissionens anvisningshandling. I anvisningshandling nr 4 finns exempel på när produkter betraktas som leksaker och i slutdelen av anvisningshandling nr 11 finns bra exempelbilder på produkter som utöver något annat ändamål också har lekvärde.

Krav på nappar

Nappar är tröstnappar och dinappar på nappflaskor.

Napparna ska uppfylla kraven i konsumentsäkerhetslagen och i nappdirektivet (93/11/ETY).

En trygg napphållare har följande egenskaper: bandets och nappringens sammanräknade längd är högst 22 cm, bandets bredd är minst 6 mm och tjocklek minst 1,5 mm, napphållaren har inga små delar som kommer lätt loss, delar som får plats i barnets mun är försedda med hål, leksaksliknande delar, till exempel ett mjukisdjur, uppfyller kraven i lagstiftningen om leksaker, Mer information finns i standarden SFS-EN 12586 + A1