Tillstånd för parallellpreparat

Om du vill sälja eller själv använda ett preparat från ett annat EU-land kan du beviljas tillstånd för parallellpreparat. Som parallellpreparat kan Tukes godkänna ett preparat som har motsvarande sammansättning och som har godkänts i Finland.

Du kan ansöka om tillstånd för parallellpreparat, om:

 • preparatet har godkänts i ett annat EU-land
 • preparatet har motsvarande sammansättning som det i Finland godkända preparatet, dvs. referenspreparatet
 • preparaten är likadana när det gäller specifikationen och halten av verksamma ämnen, skyddsämnen och synergister samt preparattypen
 • tillsatsämnena och deras förpackningsstorlek, -material eller -form är likadan eller motsvarande
 • parallell- och referenspreparatet har samma ursprung.
 • preparatet kommer från samma företag eller intresseföretag.

Som parallellpreparat kan man inte i Finland godkänna ett preparat som godkänts som parallellpreparat i den importerande medlemsstaten.

Tukes kontrollerar med myndigheten i den importerande medlemsstaten att sammansättningen hos det i Finland godkända preparatet och den importerande medlemsstatens preparat motsvarar varandra.
Tillståndet för parallellpreparatet gäller lika länge som tillståndet för referenspreparatet. För parallellpreparat godkänns samma användningsändamål och användningsmängder som för referenspreparatet.

Så här ansöker du om tillstånd för parallellpreparat

 • Fyll i ansökningsblanketten
 • Bifoga följande uppgifter till ansökan:
 • växtskyddsmedlets namn och registreringsnummer i den importerande medlemsstaten
 • texten på försäljningsemballaget för preparatet som godkänts i den importerande medlemsstaten
 • sökandens namn och adress
 • parallellpreparatets namn
 • texten på referenspreparatets försäljningsemballage
 • referenspreparatets namn och registreringsnummer
 • på myndighetens begäran ett prov på parallellpreparatet.
 • Skicka ansökan och de övriga handlingarna till ppp (at) tukes.fi.

Anvisning:

länk till EU:s anvisningar

Handläggningstid: 45 d + 10 d under vilken myndigheten i den importerande medlemsstaten ska lämna in en bekräftelse av sammansättningen.