Giftiga båtfärger

Under den här tiden på våren ser man många båtägare i full färd med att måla sina båtar i båthamnarna. Det är dags att behandla båtbotten med giftfärg för att förhindra påväxt av havstulpaner. Eller klarar man sig utan bottenmålning? Och ska man använda dessa giftfärger då båten används på insjöar?

Målning med giftfärger är ett måste enligt vissa, men vad grundar de sin åsikt på? Är det bara en myt som bör bytas mot en uppfattning som baseras på fakta?

Bild om vatten, båten och fisken

Skydda vattenmiljön

Båtbotten Havstulpaner

Många tror att…

båtbotten alltid ska målas med giftfärg för att förhindra påväxt av havstulpaner och att detta gäller både insjöar och havsområden.

…men faktum är att

giftfärg inte är det bästa och i alla fall inte det mest oskadliga sättet att förhindra att organismer sätter sig fast på båtskroven. Giftfärgerna är mycket skadliga för miljön, och de är inte ofarliga för användarna heller. Det finns emellertid alternativa, kemikaliefria metoder för bottenmålningen.

Giftfärger eller påväxthindrande bottenfärger används för att förhindra att hårdskaliga organismer såsom havstulpaner (näck) och blåmusslor fäster sig på båtskroven. Dessa arter förekommer emellertid inte insjöar, varmed bottenmålning med giftfärg inte behövs för båtar som används på insjöar. Användningen av giftfärger är också förbjuden i insjöområden! 

Om du målar, kom ihåg att...

En båt

- giftfärgerna, dvs. antifouling.preparaten, är mycket skadliga för hälsan och vattenlevande organismer.

- Använd skyddshandskar som medföljer preparatet.

- Användare av giftfärger är skyldiga att följa bruksanvisningen och de begränsningar som anges på förpackningen.

- Användningen av giftfärger är tillåten endast i havsområden. Det är alltså olagligt att använda giftfärger på insjöområden.

- Färgerna innehåller koppar och zink som är bestående ämnen som lagras upp i sediment och förorenar hamnarnas jordmån.

- Användaren ska se till att giftfärg inte hamnar i jordmånen eller vattendraget vid borttagning av gammal färg eller målning. Skydda jordmånen och ta vara på färgresterna.

VarningsskyltAlla giftfärger är mycket giftiga för vattenlevande organismer och orsakar långvariga skadliga effekter på miljön. Preparaten är även skadliga för hälsan, varför det är viktigt att använda de skyddsanordningar som nämns i bruksanvisningen.

Prova andra sätt att skydda båtbotten!

- I stället för målning med giftfärg kan man uppnå lika bra om inte bättre resultat med alternativa metoder:
- Tvätta båtskroven med en borste eller en borsttvätt 1–3 gånger under säsongen.
- Förvara båten på en borstmatta eller ett kölskydd.
- Förvara båten på en båtlift eller trailer.

Se videor om de alternativa metoderna!

Borsttvätt

Skurmatta

Skrovborste

Båtlift

Mer information

Älä vahingoita vesistöjä (Broschyren Skydda vattenmiljön, på Finska, pdf)

Slipp havstulpaner utan giftfärg (pdf)