Vågen ska verifieras under användningstiden

Vågar ska verifieras regelbundet under användningstiden. Verifieringen utförs av ett godkänt besiktningsorgan. Vågarna ska verifieras med tre (3) års mellanrum. Ett undantag till detta är automatiska bandvågar som används för att kontrollera förpackningars innehållsmängd, de ska verifieras med två (2) års mellanrum.

Företag som använder mätresultatet för att fastställa pris, ansvarar för att mätinstrumentet som används är lämpligt och uppfyller kraven. Företag ansvarar också för att användningen av vågen övervakas och att dess tillförlitlighet verifieras regelbundet med tre års mellanrum. Dessutom ska vågen alltid verifieras när det finns skäl att misstänka mätinstrumentets tillförlitlighet eller när dess märkningar har skadats.

En verifierad våg har ett verifieringsmärke som på bild 4, där årtalet och månaden för mätinstrumentets senaste verifiering framgår. Märkningen förekommer på alla mätinstrument efter verifiering under användningstiden.             

Bild 4. Märkning av verifiering under användningstiden. I detta exempel har verifieringen utförts i januari 2017.

Käytönaikaisen varmennuksen merkki. Tässä esimerkissä varmennus on tehty tammikuussa 2017.

Bild 5. Finskt sigill

Suomalainen sinetöintimerkki.