El- och hissarbeten 

 

Formulärens namn  Beskrivning Länk Anvisningarna

Anmälan om elolycksfall SL 4

Med blanketten anmäls elolycksfall.

Anmälan om elolycksfall SL 4

 

Anmälan om el- eller hissarbeten SL 1 

För anmälan om installations-, underhålls-, reparations- och moderniseringsarbeten

Anmälan om el- eller hissarbeten SL 1

SL 1 ifyllningsanvisning

Notification of electrical or lift works SL 1

 

Notification of electrical or lift works SL 1

SL 1 fill-in instructions

Anmälan till elanläggningsregistret SL 2A

För anmälan om elanläggningen och driftsledaren (elanläggningsklasserna 2c, 2d och 3c)

Anmälan till elanläggningsregistret SL 2A

SL 2A ifyllningsanvisning