El- och hissarbeten 

Skicka det ifyllda Word-formuläret och bilagorna till [email protected].

Elarbeten

Elbransch, verksamhets- och ändringsanmälningar: Anmälan om elarbeten (doc, 78 kb)

Ifyllningsanvisning (doc, 71 kb)

Hissarbeten

För anmälan om underhålls-, reparations- och moderniseringsarbeten: Anmälan om hissarbeten (doc, 77 kb)

Ifyllningsanvisning (pdf, 169 kb)

Olycksanmälningar

Anmälan om el- och hissolycka

Elanläggningar

För anmälan om elanläggningen och driftsledaren (elanläggningsklasserna 2c, 2d och 3c)

Anmälan till elanläggningsregistret SL 2A (doc, 114 kb)

SL 2A ifyllningsanvisning (doc, 44kb)