El- och hissarbeten 

Skicka det ifyllda Word-formuläret och bilagorna till [email protected]

Formulärens namn  Beskrivning Länk Anvisningarna
Anmälan om elarbeten Elbransch, verksamhets- och ändringsanmälningar Anmälan om elarbeten Ifyllningsanvisning

Anmälan om elolycksfall SL 4

Med blanketten anmäls elolycksfall.

Anmälan om elolycksfall SL 4

 

Anmälan om hissarbeten 

För anmälan om underhålls-, reparations- och moderniseringsarbeten

Anmälan om hissarbeten

Ifyllningsanvisning

Notification of electrical or lift works SL 1

 

Notification of electrical or lift works SL 1

SL 1 fill-in instructions

Anmälan till elanläggningsregistret SL 2A

För anmälan om elanläggningen och driftsledaren (elanläggningsklasserna 2c, 2d och 3c)

Anmälan till elanläggningsregistret SL 2A

SL 2A ifyllningsanvisning