Begränsningar för användning av insekticider

Finlands nationella strategi för hållbar användning av PT18 produkter skall publiceras 2020. Följande riskhanterings åtgärder för att skydda bin och andra pollinerande insekter har redan tagits i bruk i nationella godkända produkter. Kraven gäller för alla tillståndsbeslut och ändringar av tillstånd som utfärdats från och med 2018.

”Farligt för bin”- märkning krävs alltid för alla PT18 produkter, om…

  • det inte finns granskade uppgifter att LD50>11 µg/bi *.

Utomhusbruk är begränsat endast i betesaskar, om…

  • produkten får ”Farligt för bin” -märkning och den innehåller ämne som lockar bin (t.ex. socker).
  • Endast för yrkesmässigt bruk kan godkännas produkter utan betesaskar. Då produktens användning kräver riskhanterings åtgärder som förhindrar att produkten inte blir våt och att bin inte kan nå betet.

”Bruk nära blommande växter och bikupor är förbjudet” – begränsning krävs, om…

  • produkten får ”Farligt för bin” -märkning och det finns risk att produkten kan sprida sig till blommande växter och bikupor.

 

* US EPA: Technical Overview of Ecological Risk Assessment Analysis Phase: Ecological Effects Characterization.

  • acute moderately toxic LD50 2 – 11 µg/bee
  • acute highly toxic LD50 <2 µg/bee